ขั้นน􀁑ำ
ครูและเด็กร่วมกันร้องเพลง สวัสดี พร้อมกับท􀁑ำท่าประกอบเพลง
ขั้นสอน
1. ครูสนทนาซักถามเด็กเกี่ยวกับการพูดทักทายกัน โดยถามค􀁑ำถาม ดังนี้
• เมื่อเราเจอกันควรท􀁑ำอย่างไร
• ผู้หญิงพูดอย่างไร ผู้ชายพูดอย่างไร
• เมื่อท􀁑ำเพื่อนล้มควรพูดอย่างไร
• เมื่อครู พ่อ แม่ หรือเพื่อนให้ของ เราควรพูดอย่างไร
2. ครูน􀁑ำภาพเกี่ยวกับการพูดทักทายกันแสดงให้เด็กดูทีละภาพ และสนทนาว่า เมื่อพบเหตุการณ์ต่างๆ ที่ครูยกตัวอย่าง
ให้ฟัง เราควรพูดอย่างไร แล้วชี้ที่ภาพเหตุการณ์ ให้เด็กอ่านออกเสียงไปพร้อมๆ กัน
ขั้นสรุป
1. ครูให้เด็กเล่นเกม จับคู่ภาพเหตุการณ์ โดยขออาสาสมัครเด็กออกมาถือแผ่นภาพ แล้วเดินจับคู่ภาพตามจังหวะที่ครูเคาะ
เมื่อพบคู่ให้นั่งลงและส่งเสียงดังๆ ว่า เย้!
2. ครูให้เด็กท􀁑ำกิจกรรมในหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทยพัฒนา กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทย หน้า 3 เรียนรู้ค􀁑ำ
จากภาพเหตุการณ์ แล้วฝึกอ่านออกเสียง
โหลดได้ที่ v
V
V
V

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้