รวมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล 1 – 3

รวมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ สำหรับ อนุบาล 1 – 3

แบบฝึกหัดอนุบาล ชุด ทักษะคณิตศาสตร์
เอกสารแนบ  ขนาด : 0.14 MB

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1
***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.1***

**คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)******คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)***

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.3

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.3***

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.4

***แบบฝึกหัด – คณิตศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1) ***

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.4***

 

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.5***

Math-Prathom6-exercise

***แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ป.6***

ดาวน์โหลดทั้งหมดที่นี่
ที่มา http://ban-tutor.blogspot.com/