หน้าปก

ใบงาน1.1

ใบงาน1.2

ใบงาน1.3

ใบงาน1.4

ใบงาน1.5

1.5 ตอนที่ 2

ใบงาน1.6

ใบงาน1.7

ใบงาน1.8

ใบงาน1.9

ใบงาน1.10

ใบงาน1.11

ใบงาน1.12

ใบงาน1.13

ใบงาน2.1

ใบงาน2.2

ใบงาน2.3

ใบงาน3.1

ใบงาน3.2

 

ครูปอ………สังคมศึกษา

คุณครูสอนวิชาประวัคิศาสตร์ ชั้นม.3 แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นะค่ะ Facebook : ครูปอสังคมศึกษ"ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้