โรงพยาบาลศรีธาตุ

27 หมู่ 13 ตำบลจำปี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 41230 โทร :042-140332-3

 

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้