โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

( รับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 )