เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และรักษาการรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ให้สัมภาษณ์ภายหลังแถลงข่าวผลคะแนน Programme for International Students Assessment 2015 หรือ PISA 2015 ที่ ศธ.ว่า ได้รายงานผลคะแนน PISA 2015 ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทราบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว โดยมีผลการทดสอบลดลงจากการสอบเมื่อปี 2012 ในทุกวิชา ซึ่งนายกฯ บ่นว่าทำไมผลถึงออกมาต่ำ และกรณีที่ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติได้ตั้งเป้าเพิ่มคะแนน PISA อีก 100 คะแนนในแต่ละด้าน ในอีก 15 ปีนั้น นายกฯ ขอให้ดำเนินการให้ได้ผลเร็วกว่านั้นได้หรือไม่ ซึ่ง ศธ.รับจะหาแนวทางดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ศธ.จะสรุปผลคะแนน PISA 2015 เสนอนายกฯ อีกครั้งในวันที่ 8 ธันวาคมนี้

นพ.ธีระเกียรติกล่าวต่อว่า ที่ถามว่าพอใจหรือไม่กับผลคะแนนที่ออกมา ต้องบอกว่าไม่พอใจ เพราะคะแนนโดยรวมทั้งระบบไม่ดี แต่ผลคะแนน PISA สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนที่มีความพร้อมกับโรงเรียนที่ด้อยโอกาส อย่างกลุ่มโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนเน้นด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นต้น ปรากฏว่าทำคะแนนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน ได้สูงอยู่ในอันดับเดียวกับกลุ่มประเทศที่มีคะแนนสูงๆ แต่การทดสอบ PISA มีโรงเรียนทุกประเภทเข้าร่วม ทำให้ค่าเฉลี่ยคะแนนโดยรวมออกมาไม่น่าพอใจ อีกทั้ง ปีนี้เป็นการอ่านผ่านคอมพิวเตอร์ ทำให้เด็กต่างจังหวัดที่ไม่สามารถเข้าถึงไอซีที จึงทำคะแนนออกมาไม่ดี ทั้งนี้ คงไม่ต้องแก้ไขเรื่องหลักสูตร เพราะที่ผ่านมาใช้หลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศ โดยโรงเรียนที่มีความพร้อมก็จะทำคะแนนได้ดี แต่ที่ต้องปรับแก้คือความเหลื่อมล้ำทั้งเรื่องทรัพยากร และครูผู้สอน

“ภาพรวมแนวโน้มผลคะแนน PISA ของไทย พบว่า วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอๆ กับของเดิม ขณะที่การอ่านมีผลคะแนนต่ำลงชัดเจน ผลคะแนน PISA สะท้อนให้เห็นปัญหาเรื่องเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ไม่ใช่ปัญหาคุณภาพของการจัดการศึกษา เพราะเมื่อวิเคราะห์โดยละเอียด พบว่ากลุ่มโรงเรียนที่โดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์ และกลุ่มโรงเรียนสาธิต มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงทุกวิชา โดยสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลางของ PISA และกลุ่มที่เน้นวิทยาศาสตร์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าสิงคโปร์ในวิชาวิทยาศาสตร์ และการอ่าน และเป็นอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ในวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 1 ของ PISA ในทุกวิชา” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ PISA 2015 ไทยอยู่อันดับที่ 55 ดังนี้ วิทยาศาสตร์ อันดับที่ 54 การอ่าน อันดับที่ 57 และคณิตศาสตร์ อันดับที่ 54 โดยมีประเทศที่เข้าร่วมทดสอบทั้งหมด 70 ประเทศ และกลุ่มเศรษฐกิจอีก 35 ประเทศ


ที่มา : มติชนออนไลน์