เหมาะสำหรับครู และผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลานได้ ฝึกคิดวิเคราะห์ในเวลาว่างและเพื่อที่จะเสริมสร้างพัฒนาการให้สมกับวัยของเด็กๆในวัย ที่มีอายุประมาณ 2-5 ปีได้ฝึกการเขียน ระบายสี โยงภาพต่างๆ ช่วยฝึกทักษะและกระบวนการคิดต่างๆ เพื่อเพิ่มความสามารถทางร่างกายและสมองให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อไป
ตัวเรา1

นกน้อย

หน่วยกล้วย1

หน่วยกินอย่างมีคุณค่า1

หน่วยของเล่นของใช้1

หน่วยเนื้อ นม ไข่ 1

หน่วยบ้าน1

หน่วยประสาทสัมผัส1

หน่วยผลไม้1 หน่วยผักสดสะอาด1

หน่วยผีเสื้อแสนสวย1 หน่วยฝนฝนฝน1

หน่วยโลกสวยด้วยมือเรา1

หน่วยวันแม่1

หน่วยวิทยาศาสตร์น่ารู้1

หน่วยสัตว์น่ารัก1

หนูน้อยน่ารัก1