ใบงานเสริมการอ่านและการเขียน บูรณาการเข้ากับวิชาศิลปะ นักเรียนส่วนใหญ่จะชอบการวาดภาพระบายสีครูต้องสอดแทรก การเขียนการอ่าน เข้ากับวิชาศิลปะ นักเรียนจะมีความสุขในการเรียน

เอกสาร2     เอกสาร3   เอกสาร4   เอกสาร5

เอกสาร6    เอกสาร7    เอกสาร8"ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้