ใบงานเสริมการอ่านและการเขียน บูรณาการเข้ากับวิชาศิลปะ นักเรียนส่วนใหญ่จะชอบการวาดภาพระบายสีครูต้องสอดแทรก การเขียนการอ่าน เข้ากับวิชาศิลปะ นักเรียนจะมีความสุขในการเรียน

เอกสาร2     เอกสาร3   เอกสาร4   เอกสาร5

เอกสาร6    เอกสาร7    เอกสาร8