คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/096/14.PDF

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้