ระบุช่วงปลายปีกระแสลมเปลี่ยนทิศ  แต่หนุนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในไทย

24 มี.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า นายสมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ  เปิดเผยว่า การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มีความจำเป็น เพราะอีก 30 – 40 ปีข้างหน้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติก็จะหมดไปจากโลกนี้

ทั้งนี้ ส่วนตัวมองว่าพลังงานนิวเคลียร์ เป็นพลังงานสะอาดที่สามารถใช้ทดแทนได้ ขณะเดียวกันกลุ่มประชาชนที่ต่อต้าน มองว่า เนื่องจากขาดความรู้ เข้าเข้าใจโดยละเอียด หากหน่วยงานรัฐเข้าไปให้ความรู้ข้อดีและข้อเสียอย่างละเอียด หากประชาชนเข้าใจก็จะไม่มีปัญหา

ต่อข้อซักถามที่ว่า กรณีที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ประเทศญี่ปุ่นระเบิด กัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายจะมาถึงประเทศไทยหรือไม่นั้น นายสมิทธ ตอบว่า ตอนนี้ไม่มี แต่มีความเป็นไปได้ในช่วงปลายปี ที่กระแสลมเปลี่ยนทิศทางมาเป็นทางตะวันตกเฉียงใต้ สารกัมมันตรังสีอาจมาถึงไทยได้ โดยความเข้มข้น จะสามารถทำอันตรายกับประชาชนได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของรังสีที่ปล่อยออกมา เมื่อถึงเวลาคงต้องมาตรวจวัดกันอีกครั้ง