ศธ.พร้อมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับท้องถิ่นศึกษาแบบบูรณาการ ใช้ท้องถิ่นเป็นแกน ไม่ยึดวิชาใดวิชาหนึ่ง สอดแทรกได้ในทุกวิชา …

วันนี้(24ก.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.ให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับท้องถิ่นศึกษา นั้น ตนจะให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.)ทุกจังหวัด ร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ศึกษานิเทศก์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวบรวมข้อมูลที่เป็นความรู้ของจังหวัดในทุกมิติทั้งด้านศาสนา วัฒนธรรม อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี รวมถึงด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนแนวใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ ในรูปแบบแอคทีฟ เลินนิ่ง เช่น ให้เด็กได้ไปทัศนศึกษา ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้แสดงความคิดเห็น หรือ พูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ เป็นต้น ส่วนการประเมินผลจะประเมินจากความรู้ความเข้าใจของตัวเด็ก ไม่ใช่ประเมินโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียน โดยจะเริ่มดำเนินการภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

“เรื่องของท้องถิ่นเป็นเรื่องที่เด็กเรียนตามปกติอยู่แล้ว เช่น ท้องถิ่นของเรา จังหวัดของเรา เพียงแต่ที่ผ่านมาไม่เคยจัดทำให้เป็นระบบชัดเจน แต่จากนี้ไป ศธ.จะจัดให้เด็กระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกชั้นได้เรียน โดยเนื้อหาจะแตกต่างไปตามระดับชั้น ซึ่งแนวทาง คือ เป็นหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นแกน ไม่ยึดวิชาใดวิชาหนึ่ง เพราะสามารถบูรณาการสอดแทรกได้ในทุกวิชาทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม ศิลปะ ประวัติศาสตร์ เป็นต้น เพราะการให้เด็กเรียนรู้สามารถจัดได้ทั้งในชั้นเรียนของวิชาต่าง ๆหรือ จะจัดในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ก็ได้”ดร.ชัยพฤกษ์ กล่าว…. อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/587260