ผลการประชุม คกก.บห.ลูกเสือแห่งชาติ
ครั้งที่ 5/2560

เห็นชอบให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคมนี้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การจัดงานในส่วนกลาง ลูกเสือจำนวน 182 กอง 7,280 คน จะเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามในเวลา 9.00 น. ณ บริเวณถนนหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบการจัดประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปีนี้ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี อุปนายกสภาลูกเสือไทย เป็นประธานเปิดงานในเวลา 9.00 น.
http://www.moe.go.th/websm/2017/jul/391.html