สพฐ.รอฟังคำสังศาลให้ ชะลอ-ยกเลิก สอบผอ.-รองผอ.สถานศึกษา

สพฐ.รอฟังคำสั่งศาลให้ ชะลอ-ยกเลิกสอบ ผอ.และรองผอ.สถานศึกษา หลังมีกลุ่มผู้เข้าสอบยื่นฟ้องศาลปกครองกลางจังหวัดต่างๆ ให้เปิดเผยข้อสอบตรวจคะแนนใหม่ และให้ยกเลิก “กมล” ยันที่ผ่านมาทำตามขั้นตอนและระเบียบที่ ก.ค.ศ.กำหนด

วันนี้ (9 มิ.ย.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ในหลายจังหวัด เพื่อขอให้ยกเลิกกระบวนการจัดสอบ เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการจัดสอบไม่มีความโปร่งใสเป็นธรรม ว่า ตนทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว จากรายงานพบว่ามีการฟ้องศาลปกครองในหลายพื้นที่และสำนวนการฟ้องร้องมีลักษณะ คล้ายคลึงกัน โดยเท่าที่ดูส่วนใหญ่ผู้ที่ยื่นฟ้องจะเป็นกลุ่มผู้ที่สอบไม่ผ่านการคัดเลือก แม้มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (มศว) จะมีการตรวจข้อสอบและให้คะแนนใหม่ไปแล้วก็ตาม โดยผู้ยื่นฟ้องมีข้อเรียกร้องหลักอยู่ 2 ประเด็น คือ ขอให้เปิดเผยข้อสอบและตรวจคะแนนทั้งหมดใหม่ และขอให้ยกเลิกกระบวนการสอบ แต่เนื่องจากข้อเรียกร้องทั้งหมดอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล ดังนั้น สพฐ.คงต้องรอว่าศาลจะมีคำสั่งออกมาเช่นไรจึงดำเนินการตามที่ศาลสั่ง

ส่วนที่ผู้ฟ้องมีข้อสงสัยในกระบวนการตรวจสอบ ที่ไม่มีการเปิดเผยข้อสอบและเฉลยคำตอบนั้น เลขาธิการกพฐ. กล่าวว่า เมื่อข้อสอบมีความคลาดเคลื่อนทาง มศว ก็เปิดให้ดูข้อสอบและกระดาษคำตอบในข้อที่เกิดความสงสัย แต่ไม่ได้เปิดให้ดูทุกข้อ จากนั้นก็ได้มีการตรวจสอบข้อสอบและเฉลยใหม่ทั้งหมด ซึ่ง สพฐ. ได้ดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดสอบที่คณะกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด ส่วนจะต้องให้เขตพื้นที่ชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ ขึ้นบัญชีไปแล้วหรือไม่นั้น เรื่องนี้ สพฐ.คงไม่สามารถดำเนินการได้เพราะกระบวนการต่างๆ ต้องเดินหน้าต่อไป ยกเว้นศาลมีคำสั่งให้ชะลอ หรือยกเลิกกระบวนการจัดสอบทั้งหมด

“เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ผมจะหารือกับฝ่ายกฎหมายเพื่อดูการดำเนินการให้เกิดความรอบคอบ ยืนยันว่าการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นไปตามกระบวนการและหลักเกณฑ์การคัดเลือก ตามที่ก.ค.ศ.กำหนดทุกอย่าง แต่เมื่อมีปัญหาฟ้องร้องเกิดขึ้นสพฐ. ก็ต้องรอคำสั่งศาล ขณะเดียวกันกระบวนการต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่ก็ต้องเดินหน้าต่อไป ส่วนเมื่อศาลมีคำสั่งแล้ว อาทิ สั่งให้จัดสอบใหม่ทั้งหมด หรือชะลอการบรรจุแต่งตั้ง สพฐ.ก็ต้องดำเนินการตามนั้น ทุกอย่าง แล้วแต่ศาลจะพิจารณา ซึ่งหากผลการพิจารณาของศาลมีผลกระทบและทำให้เกิดความเสียหายกับใคร อาทิ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว ที่ต้องถูกยกเลิกการบรรจุแต่งตั้งแล้วจะฟ้องกลับสพฐ. ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ เพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามขั้นตอน ”นายกมล กล่าว

 

ที่มา : http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9580000065213