ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครูอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

256

 

 

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้