ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครูอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

301

 

 

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ