ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครูอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

386