ศรีสะเกษ – ครู 10,000 คนส่งไปรษณียบัตรถึง “พล.อ.ประยุทธ์” นายกฯ และหัวหน้า คสช. ให้กวาดล้างทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมให้กำลังใจในการทำงานและค้านการถ่ายโอนการศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยขอให้รัฐเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อความเป็นเอกภาพและความมั่นคง ของชาติ

วันนี้ (16 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวิสัย เขตสกุล ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิทยา พันธุ์เพ็ง เลขาธิการสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย นายสุนทร กุมรีจิตร เลขาธิการชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ และตัวแทนข้าราชการครูจากทั้ง 4 เขตพื้นที่การศึกษาของ จ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดส่งไปรษณียบัตรของข้าราชการครูของ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 10,000 คน รวมทั้งสิ้น 10,000 ใบ

โดยครูทั้ง จ.ศรีสะเกษได้สละเงินคนละ 2 บาท ซื้อไปรษณียบัตรคนละ 1 บัตร มาเขียนจดหมายถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งในไปรษณียบัตรทุกใบจะเขียนข้อความที่คล้ายกัน คือ ขอให้กำลังใจแก่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของประชาชนทุกคนในชาติไทย ขอให้ดำเนินการเอาผิดต่อผู้ที่กระทำผิดทุจริตในกระทรวงศึกษาธิการอย่างตรงไป ตรงมา เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการใสสะอาด และให้คงไว้ซึ่งคุรุสภา อันเป็นมรดกและความภูมิใจของครู

โดยชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษได้ทำการรวบรวมไปรษณียบัตรทั้ง หมดเพื่อนำส่งไปฝากส่งที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษส่งไปยังนายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ต่อไป

นายวิสัย เขตสกุล ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนและครูประถมศึกษาศรีสะเกษทุกคนเห็นว่าหัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี ได้ทำงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์สุขของชาติ กลุ่มครูประถมศึกษาศรีสะเกษทุกคนจึงได้ร่วมใจกันซื้อไปรษณียบัตรเขียนข้อ ความส่งไปให้กำลังใจแก่หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรี และขอให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา 286 และมาตรา 284 ไม่ถ่ายโอนการศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน และขอให้คงไว้ซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ขอให้หยุดการทำธุรกรรมทางการเงินในกองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือครูซึ่งเป็นเงิน โดยชอบของผู้ประกอบวิชาชีพครู ซึ่งพวกตนขอให้กำลังใจหัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรีด้วยไปรษณียบัตร

แต่หากว่าต้องการกำลังใจที่อบอุ่นมากกว่านี้ คณะครูประถมศึกษาศรีสะเกษทุกคนพร้อมที่จะเดินทางไปยังกรุงเทพฯ เพื่อให้กำลังใจแก่หัวหน้า คสช.อย่างเต็มที่ โดยครูศรีสะเกษทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล แต่ไม่เห็นด้วยที่จะถ่ายโอนการศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน โดยขอให้รัฐเป็นผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเองเพื่อความเป็นเอกภาพและเพื่อ ความมั่นคงของชาติตลอดไป

นายวิทยา พันธุ์เพ็ง เลขาธิการสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาการศึกษาของชาติเกิดจากกระทรวงศึกษาธิการรวบอำนาจการจัดการศึกษาไว้ ส่วนกลาง ตนและกรรมการสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยทุกคนจึงมีความเห็นว่า ครูขอเป็นข้าราชการครูในพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีตลอดไป ไม่ขอเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ขออย่าให้อำนาจการเมืองมายึดอำนาจการจัดการศึกษา แยกข้าราชการครูออกจากใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความก้าวหน้าของเด็กนักเรียนและความผาสุกของชาวประชาทั้งชาติ

อีกทั้งวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงจำต้องมีใบประกอบวิชาชีพ และต้องมีคุรุสภาไว้กำกับดูแลมาตรฐานจรรยาบรรณครู และมีสำนักงาน สกสค.ไว้ส่งเสริม ดูแลสวัสดิการครูให้คนเก่ง คนดีมาเรียนครูและเป็นครู ซึ่งตนและครูทุกคนพร้อมที่จะคัดค้านการถ่ายโอนการศึกษาไปยังองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ นายวิทยากล่าวในตอนท้าย

ครูศรีสะเกษหมื่นคนส่งไปรษณียบัตรถึง “บิ๊กตู่” ล้างทุจริต ก.ศึกษาฯ-ค้านถ่ายโอนไปท้องถิ่น
ครูศรีสะเกษหมื่นคนส่งไปรษณียบัตรถึง “บิ๊กตู่” ล้างทุจริต ก.ศึกษาฯ-ค้านถ่ายโอนไปท้องถิ่น
ครูศรีสะเกษหมื่นคนส่งไปรษณียบัตรถึง “บิ๊กตู่” ล้างทุจริต ก.ศึกษาฯ-ค้านถ่ายโอนไปท้องถิ่น
ครูศรีสะเกษหมื่นคนส่งไปรษณียบัตรถึง “บิ๊กตู่” ล้างทุจริต ก.ศึกษาฯ-ค้านถ่ายโอนไปท้องถิ่น
ครูศรีสะเกษหมื่นคนส่งไปรษณียบัตรถึง “บิ๊กตู่” ล้างทุจริต ก.ศึกษาฯ-ค้านถ่ายโอนไปท้องถิ่น
ครูศรีสะเกษหมื่นคนส่งไปรษณียบัตรถึง “บิ๊กตู่” ล้างทุจริต ก.ศึกษาฯ-ค้านถ่ายโอนไปท้องถิ่น
ครูศรีสะเกษหมื่นคนส่งไปรษณียบัตรถึง “บิ๊กตู่” ล้างทุจริต ก.ศึกษาฯ-ค้านถ่ายโอนไปท้องถิ่น

 

ที่ มา http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000080734&Keyword=%c8%d6%a1%c9%d2