สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยสะแก
เมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ดร.ธวัธ กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้ นายไท พานนนท์ รองผู้อำนวยการ สพป.พช.เขต 1 นายอดิศักดิ์ ฉิมมา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันฯ และ นายโกมล อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู ออกติดตามและประเมินคูณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยสะแก โดยมี นายเจษฎา อิ่มสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูฝ่ายวิชาการเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558
ส่งข่าวโดย: ดาว พงค์สมบุญ 09 9360 4366

 

ที่มา http://182.93.222.55/phetchabun1/e-network/Newsdetails.php?Details=2131