จัด “เปิดประตูสู่ศิริราช” แนะแนวเรียน “หมอ” ฟรี 15 ก.ค.นี้ รีบสำรองที่นั่งด่วน!!

181
จัด “เปิดประตูสู่ศิริราช” แนะแนวเรียน “หมอ” ฟรี 15 ก.ค.นี้ รีบสำรองที่นั่งด่วน!!
แฟ้มภาพ

ศิริราชจัดกิจกรรม “เปิดประตูสู่ศิริราช” แนะแนวนักเรียน ม.ปลาย และผู้ปกครองฟรี เกี่ยวกับการสอบเข้าเรียน “หมอศิริราช” วันที่ 15 ก.ค. นี้

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ศิริราชเตรียมจัดโครงการแนะแนวผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “เปิดประตูสู่ศิริราช” ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมนันทนาการและการเสริมทักษะทางสังคม ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของนักศึกษาแพทย์ศิริราช รวมทั้งเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

“งานนี้มี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ ที่จะมาร่วมแนะแนวน้องๆ นักเรียน เช่น การเรียนรู้สู่แพทย์ศิริราช สบาย สบาย…สไตล์หมอศิริราช พร้อมถามตอบไขข้อข้องใจต่างๆ ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ http://www.educationsi.sics.net/ สอบถามเพิ่มเพิ่มเติม งานบริการการศึกษา โทร. 0 2411 4142” รศ.นพ.นริศ กล่าว

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ