จัด “เปิดประตูสู่ศิริราช” แนะแนวเรียน “หมอ” ฟรี 15 ก.ค.นี้ รีบสำรองที่นั่งด่วน!!
แฟ้มภาพ

ศิริราชจัดกิจกรรม “เปิดประตูสู่ศิริราช” แนะแนวนักเรียน ม.ปลาย และผู้ปกครองฟรี เกี่ยวกับการสอบเข้าเรียน “หมอศิริราช” วันที่ 15 ก.ค. นี้

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ศิริราชเตรียมจัดโครงการแนะแนวผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย “เปิดประตูสู่ศิริราช” ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมนันทนาการและการเสริมทักษะทางสังคม ความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของนักศึกษาแพทย์ศิริราช รวมทั้งเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

“งานนี้มี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธาน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษาแพทย์รุ่นพี่ ที่จะมาร่วมแนะแนวน้องๆ นักเรียน เช่น การเรียนรู้สู่แพทย์ศิริราช สบาย สบาย…สไตล์หมอศิริราช พร้อมถามตอบไขข้อข้องใจต่างๆ ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ http://www.educationsi.sics.net/ สอบถามเพิ่มเพิ่มเติม งานบริการการศึกษา โทร. 0 2411 4142” รศ.นพ.นริศ กล่าว