“งานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-สมาคมวิทยาศาสตร์ -เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560” ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.

          บ่ายวันนี้ 25 ก.ค. 60 ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง และผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ “งานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-สมาคมวิทยาศาสตร์ -เอสโซ่ ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2560” ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 24 -26 ก.ค. 60 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.