สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป(วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

วิธีการประเมิน :

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน :

เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
Website :