สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ          
ชื่อตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด,นักจิตวิทยา,นักวิชาการสถิติ(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา)
อัตราเงินเดือน : บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

วิธีการประเมิน :

– สมรรถนะ

วิธีการประเมิน :

เกณฑ์การประเมิน :
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัคร :
Website :