วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันปริญญาตรี ในกลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกดังนี้  ๑.คณิตศาสตร์ ๒.ภาษาอังกฤษ ๓.ภาษาไทย ๔.สังคมศึกษา ๕.ปฐมวัย   สุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ ภาพ/ข่าว