รับสมัครพนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ
เงินเดือน :  18,000.- บาท
สถานที่รับสมัคร : ยื่นใบสมัครได้ที่  โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
  อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่รับสมัคร :  18-27 พฤษภาคม 2558
วัน/สถานที่สอบ : 29 พฤษภาคม 2558
วันประกาศผลสอบ : 31 พฤษภาคม 2558
http://www.surat2.go.th/files/file01431411625.pdf