ตำแหน่งว่างที่จะใช้ในการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 514 อัตรา และให้สถานศึกษาระบุกลุ่มวิชาที่ต้องการเปิดสอบ 72 กลุ่มวิชา

153

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ

เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม งานราชการ

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้