ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครูสัตวศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้