ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครูสัตวศาสตร์) จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

แสดงความเห็นเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทางเว็บ