คำบางคำที่คน มัก เขียนผิด กันเป็นประจำ จนอาจติดเป็นนิสัยหรือความเคยชิน
คำว่า ”นะค่ะ” ที่ถูกต้องคือ ”นะคะ” เป็นการพิมพ์ในประโยคเชิงขอร้อง

เช่น ก่อนออกจากห้องช่วยปิดไฟให้ด้วยนะคะ รบกวนด้วยนะคะ เป็นต้น

คำว่า ”ค่ะ” ออกเสียงต่ำนะคะ ใช้ในประโยคบอกเล่าทั่วไปค่ะ 
เช่น ขอบคุณค่ะ ขอโทษค่ะ ไม่ทราบค่ะ เป็นต้น

คำว่า ”คะ” ออกเสียงสูง ใช้ในประโยคคำถาม หรือการขอร้องค่ะ จำง่ายๆโดยเวลาเราพูด ”คะ” ให้นึกถึงเครื่องหมายคำถามไว้ในใจค่ะ ”คะ?” 
เช่น ทานข้าวหรือยังคะ? สบายดีไหมคะ? หรือ การเรียกเช่น คุณแม่คะ คุณคะ เป็นต้นค่ะ

จาก 3 คำตัวอย่างด้านบนนั้นจะเห็นได้ว่า ”นะค่ะ” ไม่มีความหมายนะคะ ออกเสียงยากด้วย
คำที่เรามักพิมพ์ผิดแบบไม่ทราบ หลายคำมันน่าสับสนจริงๆนะคะ เวลาเราใช้คำพวกนี้บางครั้งยังต้องคิดเลยค่ะว่าถูกหรือเปล่า

”โอกาศ” ที่ถูกต้องคือ”โอกาส” (กาศ ใช้สำหรับ อากาศ ค่ะ)
”อนุญาติ” ที่ถูกต้องคือ”อนุญาต” (ญาติ ใช้กับคำว่า ญาติมิตร นะคะ)
”สังเกตุ” ที่ถูกต้องคือ”สังเกต” 
”รสชาด” ที่ถูกต้องคือ”รสชาติ” (เหมือนคำว่าประเทศชาตินี่แหละค่ะ) 
”ผูกพันธ์” ที่ถูกต้องคือ”ผูกพัน” 
”อุตส่า” ที่ถูกต้องคือ”อุตส่าห์” 
”ลายเซ็นต์” ที่ถูกต้องคือ”ลายเซ็น” เซ็นต์คำนี้ ใช้กับคำว่า ”เปอร์เซ็นต์” นะคะ
”อีเมล์” ที่ถูกต้องคือ”อีเมล” ไม่มีการันต์นะคะ
”เครื่องสำอางค์” ที่ถูกต้องคือ”เครื่องสำอาง” ไม่มีการันต์เช่นกันค่ะ
”เวปไซด์” ที่ถูกต้องคือ”เว็บไซต์” 
”ผัดกระเพา” ที่ถูกต้องคือ”ผัดกะเพรา” 
”ผัดไท” ที่ถูกต้องคือ”ผัดไทย” (ไทยเดียวกับประเทศไทยค่ะ)