คำพื้นฐานป๔
คำพื้นฐานป๑

คำพื้นฐานป๒
คำพื้นฐานป๓

เราชอบที่จะฟังมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้