พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. จะออกคำสั่งหัวหน้า คสช. 2 ฉบับ เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ โดยจะออกมาเป็นคำสั่งหัวหน้า คสช.ในเร็ว ๆ นี้ ดังนี้

โดยร่างคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 1 เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนที่จะมาจัดตั้งในระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสามารถตั้งโรงเรียนสอนหนังสือเอกชนในพื้นที่ได้ โดยยกเว้นกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ออำนวยความสะดวกและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC โดยสอดคล้องกับร่างคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 2 เรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ

“มหาวิทยาลัยใดก็ตามที่พิจารณาแล้วว่ามีศักยภาพ รัฐบาลสามารถเชื้อเชิญมหาวิทยาลัยเหล่านั้น เช่น มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด หรือ มหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วโลก ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ประเทศไทยต้องการ สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ เพื่อต่อยอดผลการวิจัยและนำไปใช้วงจรการผลิตต่อไป โดยเชื้อเชิญให้มาเปิดสาขาในพื้นที่ EEC”