การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการสรรหา และ การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง

 

รายล่ะเอียด  http://www.nondeangcity.go.th/index.php

รายละเอียดข่าว การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการสรรหา และ การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนแดง
    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 เม.ย. 2558