สำรับอาหารสำหรับนักเรียน อนุบาล (3-5 ปี)

ผู้จัดสำรับ: สำรับอัตโนมัติจากระบบ (2453)
อาหาร พลังงาน โปรตีน ไขมัน แคลเซียม เหล็ก วิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C ใยอาหาร โซเดียม น้ำตาล
ข้าวสวยขาว 90 กรัม 1.5 ทัพพี 2.99 1.66 0.22 0.23 1.35 0.00 0.45 0.60 0.00 0.60 30.60 0.04
น้อยหน่า 1 ผลส่วนที่กินได้ 75 กรัม 2.04 0.78 0.12 0.51 0.79 0.00 3.75 4.90 17.48 7.73 0.80 13.75
นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ml 3.05 5.12 6.02 8.74 1.00 4.85 4.00 21.00 0.00 0.00 90.00 7.40
ไข่ต้ม 1/2 ฟอง 25 กรัม 0.83 2.62 1.71 0.53 1.68 4.07 1.00 4.15 0.00 0.00 34.33 0.16
ยำปลาทู (ไม่ใส่พริก) 1 ทัพพี 1.36 3.94 1.64 1.77 3.81 0.28 2.25 2.30 3.49 2.95 312.38 1.09
คะแนนรวม 10.27 14.12 9.71 11.79 8.62 9.20 11.45 32.95 20.97 11.27 468.12 22.43