ความสำคัญของกิจกรรมนอกหลักสูตรในโรงเรียนหลังโควิด
-19

ในขณะที่โรงเรียนต่าง ๆ กำลังวางแผนหลักสูตรการเรียนการสอนหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดการกับสุขภาพจิตของนักเรียนและการสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้อาจมีความสำคัญมากกว่าการวางแผนสำหรับหลักสูตรนอกหลักสูตร แต่นั่นอาจเป็นความผิดพลาดได้เช่นกัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความเป็นจริงของชีวิตหลังเกิดโรคระบาดจะต้องใช้วิธีการแบบลงมือปฏิบัติจริง เนื่องจากโรงเรียนหลายแห่งต้องเผชิญกับปัญหาด้านงบประมาณ ผลกระทบด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องในหมู่นักเรียนและครู และการสูญเสียการเรียนรู้ในหมู่ผู้ที่ถูกตัดขาดจากโรงเรียน โรงเรียนต้องไม่ละเลยบทบาทสำคัญของกิจกรรมนอกหลักสูตร กิจกรรมเล่นบาคาร่าดังกล่าวมักจะส่งผลดีอย่างมากต่อความเป็นอยู่ที่ดีของนักเรียน ความรู้สึกในการเชื่อมต่อกับชุมชนโรงเรียน และการมีส่วนร่วมในด้านวิชาการ

กิจกรรมนอกหลักสูตรช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ของนักเรียนจากผลกระทบโควิด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัยรุ่น โอกาสในการเชื่อมต่อทางสังคมที่ไม่มีโครงสร้างกับเพื่อน ๆ นอกเวลาเรียนมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ และอาจเป็นจุดบอดของระบบโรงเรียน ตัวอย่างเช่น การสำรวจนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและครูในปี 2020 พบว่า ในขณะที่ครูชอบที่จะตอบสนองความต้องการในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของนักเรียนด้วยกลยุทธ์ เช่น การเป็นที่ปรึกษามากขึ้น นักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายเลือกสิ่งต่าง ๆ เช่น มีโอกาสมากขึ้นในการเข้าสังคมกับเพื่อน สโมสรออนไลน์ และกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่น ๆ มากที่สุด
นักวิจัยจาก(sexybaccarat.com)พบว่าสำหรับวัยรุ่น ความต้องการที่เรียบง่ายสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยมีค่ามากกว่าโอกาสที่มีในการเรียนการสอน เช่น ชั้นเรียนการดูแลตนเองที่เน้นเรื่องการมีสติ หรือการรับมือกับความเครียด

การดูแลอารมณ์ของนักเรียนมีความสำคัญในโรงเรียนและห้องเรียนหลายแห่งในปีการศึกษาใหม่นี้ โดยให้เหตุผลว่ากิจกรรมนอกหลักสูตรมีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาด้านสังคมและอารมณ์นอกห้องเรียน ซึ่งช่วยสร้างภาวะปกติขึ้นใหม่หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคม และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้นักเรียนมองว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน ในการตรวจสอบการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์นอกห้องเรียนในปี 2560 คณาจารย์พบว่าการทำกิจกรรมในโรงเรียนที่เป็นทางการน้อยกว่ามีแนวโน้มที่จะเสนอโอกาสในการพัฒนาประเภทของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและไว้วางใจได้เพิ่มขึ้น

การศึกษายังระบุด้วยว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ของเด็กดีขึ้นเมื่อเด็กได้รับโอกาสในการฝึกทักษะต่าง ๆ ในสถานที่ต่าง ๆ ในห้องเรียน หลังเลิกเรียน และที่บ้าน ทางโรงเรียนควรเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมสำหรับครูและผู้บริหาร ซึ่งเป็นแนวทางในชุมชนโรงเรียนสำหรับผู้บริหารโรงเรียนที่กำลังมองหาวิธีที่จะช่วยเหลือด้านเงินทุนและกิจกรรมนอกหลักสูตรของเจ้าหน้าที่ ในบรรดานักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโปรแกรมหลังเลิกเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ผลการศึกษาในปี 2562 พบว่าพวกเขามีความตระหนักในตนเอง การควบคุมตนเอง หน้าที่ของผู้บริหาร และการตัดสินใจดีขึ้น

อุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน และวิธีแก้ปัญหา

การมีส่วนร่วมในโปรแกรมหลังเลิกเรียนอาจเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก ไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนสามารถอยู่ในมหาวิทยาลัยได้หลังจากตอนเลิกเรียน ตัวอย่างเช่น หลายคนถูกคาดหวังให้ดูแลสมาชิกในครอบครัวหลังเลิกเรียน หรือเพื่อหารายได้และมีส่วนสนับสนุนรายได้ของครอบครัว กิจกรรมนอกหลักสูตรยังสามารถเน้นไปที่ด้านใดด้านหนึ่งได้ เช่น กีฬา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น แต่เพื่อให้กิจกรรมนอกหลักสูตรมีความครอบคลุมอย่างแท้จริง กิจกรรมเหล่านี้ควรเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสและเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ ภูมิหลังทางภาษา สภาพร่างกาย ความสามารถทางปัญญา และอื่น ๆ

ตัวอย่างเช่น โรงเรียนแห่งหนึ่งที่มีนักเรียนมักมีปัญหาในการเข้าร่วมชมรมหลังเลิกเรียนเนื่องจากไม่มีรถรับ-ส่ง แต่พวกเขารู้ว่าเวลาที่ไม่มีการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้ใหญ่ที่เป็นพี่เลี้ยงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นในระหว่างการเรียนรู้ทางไกล โรงเรียนจึงตัดสินใจจัดตารางกิจกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของวันเรียนโดยเฉพาะ โดยเลือกเวลาในช่วงแรกในแต่ละของวันอังคารและพฤหัสบดีสำหรับการประชุมและถามแต่ละคน หลังจากสำรวจนักเรียนเพื่อค้นหาสิ่งที่พวกเขาสนใจ ครูวางแผนและแนะนำสโมสรโดยทำวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องนี้ นักเรียนดูวิดีโอในชั้นเรียน ให้คำปรึกษา และเลือกชมรมที่ต้องการเข้าร่วม กิจกรรมใหม่ ๆ เช่น ชมรมทำขนม ชมรมละครสัตว์ และชมรมออกกำลังกายได้ปรากฏตัวขึ้นในกระบวนการนี้ ผลตอบรับจากเด็กคนอื่น ๆ พบว่านี่เป็นครั้งเดียวที่พวกเขารู้สึกสบายใจและปลอดภัยในการพูดคุยและสื่อสารกับคนอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังแนะนำให้ทำการประเมินโปรแกรมที่มีอยู่ โดยการถามว่าควรกำหนดเป้าหมายใหม่หรือไม่ ข้อเสนอควรครอบคลุมและหลากหลายมากขึ้นหรือไม่ และควรปรับปรุงเนื้อหาและการอบรมหรือไม่ ผู้ดูแลอาจต้องคิดใหม่เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมหลังเลิกเรียนแบบดั้งเดิมให้เป็นการจัดตารางกิจกรรมในตอนเช้าก่อนช่วงแรก ระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน หรือแม้แต่ตัวเลือกออนไลน์สำหรับเด็กที่ไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้ มีการตั้งข้อสังเกตว่า สิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการนี้คือ การแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมนอกหลักสูตรเชื่อมโยงกับภารกิจและโครงสร้างองค์กรที่ใหญ่กว่าของโรงเรียนอย่างไร ตัวอย่างเช่น โรงเรียนที่จัดลำดับความสำคัญของทักษะที่ไม่เกี่ยวกับการรับรู้และความฉลาดทางอารมณ์ ควรพิจารณาเพิ่มหลักสูตรนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมชุมชนและการทำงานร่วมกัน และมุ่งเน้นที่การแข่งขันน้อยลง

กิจกรรมนอกหลักสูตรหรือชมรมเป็นส่วนที่สำคัญมากในโรงเรียน เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากการเรียนการสอน แถมยังมีส่วนร่วมกับเพื่อนและครูได้เป็นอย่างดี กิจกรรมเหล่านี้ช่วยในเรื่องของจิตใจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ แต่อุปสรรคเพียงอย่างเดียวคือ นักเรียนอาจไม่มีเวลาหรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด ทำให้ต้องมีการเสนอแนวทางที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมเหล่านี้ได้ นอกจากการพัฒนาด้านอารมณ์และสังคมแล้ว ยังช่วยให้มีผลการเรียนดีขึ้นอีกด้วย