สาระการเรียนรู้

  1. สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราอาจมีความเหมือนและความต่างกันออกไป เมื่อนำสิ่งของมาเปรียบเทียบกันจะเห็นความเหมือน และความแตกต่างในด้านรูปร่าง ขนาด ความยาว น้ำหนัก และสีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  2. ใหญ่ – เล็ก – เท่ากัน, อ้วน – ผอม ,สูง – เตี้ย/ต่ำ และหนา- บางเป็นคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบขนาด
  3. ยาว – สั้น เป็นคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบความยาว
  4. การเปรียบเทียบความยาวของสิ่งของต่าง ๆ จะต้องจัดของให้ปลายข้างหนึ่งเสมอกัน แล้วเปรียบเทียบปลายอีกข้างหนึ่ง
  5.  ใกล้  ไกล ซ้ายมือ  ขวามือ ข้างหน้า  ข้างหลัง  ภายใน  ภายนอก ใต้  บนเป็นคำที่ใช้บอกตำแหน่งของสิ่งต่าง
  6. เส้นพื้นฐานมี 13 เส้น ดังนี้

    1305769585 1305769595 1305769613 1305769623