ครู
การเป็นครูเป็นสิ่งที่ทุกคนภาคภูมิใจ ได้สอนเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่กว่าจะรู้จักคำว่าครู ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการเป็นครูต้องเจอกับอุปสรรคมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน หรือเรื่องส่วนตัว การเป็นครูจะต้องวางตัวที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนศรัทธาหรือผู้พบเห็น การสอนให้มนุษย์รู้จักคำว่าการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่ยากมากกว่าที่ใครจะเข้าใจ จากที่ผมได้มาเป็นครู ผมไม่รู้ว่าจะสอนอย่างไง ต้องคอยเป็นคอยไปด้วยดูตัวอย่างจากรุ่นพี่ เนื่องชุมชนที่ครูอยู่จะไม่เหมือนกัน มีหลายเผ่าพันธุ์ และที่ผมสัมผัสการเป็นครูดอย ผมได้ว่ามีผู้คนอีกมากมายที่อ่านหนังสือภาษาไทยไม่ออก หรือพูดไม่ได้ ครูต้องฝึกฝนชุมชนเหล่านี้ให้สามารถอ่านได้ เขียนได้ พูดได้จึงเป็นความภาคภูมิใจมากสำหรับครูน้อย ที่คอยทำงานหนักให้กลับโรงเรียน แต่บางครั้งไม่มีใครเห็นถึงความลำบาก ผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ก็ไม่เป็นไร ถ้าเราทำให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ชีวิตของครูแต่ละคนนั้นบางครั้งต้องเจอกับอุปสรรคแต่ในความจริงสามารถมีทางออกให้กับครูเสมอ โดยตัวครูเองต้องค้นพบเอง ก็เป็นการท้าทายชีวิตอีกแบบหนึ่ง

ชีวิตของครูบางคนอาจจะไม่เหมือนผมเพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆ แต่ทุกคนก็ต้องมีอุปสรรคเหมือนกันบาง เนื่องจากการเกิดเป็นมนุษย์ทุกคนมีการพัฒนาตนเองเสมอและก้าวต่อไปในวันข้างหน้า โดยเฉพาะการเป็นครูที่ไม่ได้บรรจุยิ่งเจออุปสรรคมากกว่านี้ ไม่ว่าจะโดนทำงานต่างๆที่ไม่ใช้กิจกรรมการสอน แต่ในเมื่อเรารักการเป็นครูเราควรต้องสู้ต่อไปสักวันความดีของเราคงจะมีความเห็น

การเป็นครูดอย แต่ละฤดูไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะฤดูฝน ถนนที่ชุมชนร่วมกันขุดไม่สามารถที่จะลงจากดอยได้ สัญญาณทางโทรศัพท์ก็ไม่มี เหมือนกับปิดตัวเอง มีแต่ชุมชนที่ได้พูดคุยกันให้กำลังใจกัน นี้ก็เป็นชีวิตแบบหนึ่งที่การเป็นครูดอยยังผมรู้สึกประทับใจ