กิจกรรมรวมชั้น

  1. ครูให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ โดยครูเล่าเรื่องให้นักเรียนแสดงบทบาท ตามคำบรรยายของครู

“นักเรียนนอนหลับอยู่ ได้ยินเสียงไก่ขัน เอ้ก  อี้  เอ้ก  เอ้ก  แสงแดดอันอบอุ่นในยามเช้าจากดวงอาทิตย์สาดส่องมาทางหน้าต่างห้องนอน  นักเรียนตื่นนอนพับผ้าห่ม  เก็บที่นอน  แล้วไปล้างหน้า  แปรงฟัน  อาบน้ำ  ถูสบู่ให้สะอาด  แล้วก็เช็ดตัว  ทาแป้ง  สวมเสื้อผ้า  แล้วไปช่วยคุณแม่ทำกับข้าว  แล้วมารับประทานอาหารร่วมกัน  เสร็จแล้วไปแปรงฟัน   ก่อนไปโรงเรียนมาไหว้คุณพ่อคุณแม่  แล้วไปโรงเรียนและเรียนหนังสือจนถึงเวลาเย็น  ได้ยินเสียงระฆังเลิกเรียน  นักเรียนก็กลับบ้าน  ถึงบ้านนักเรียนก็ไหว้คุณพ่อคุณแม่  ช่วยงานคุณแม่  แล้วทำการบ้าน  อาบน้ำ  รับประทานอาหารเย็น  อ่านหนังสือ  แล้วก็เข้านอน”

  1. ครูใช้ภาพเหตุการณ์ถามนักเรียนว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดในเวลาใดบ้าง
  2. 3. นักเรียนช่วยกันเรียงลำดับเหตุการณ์ว่า เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในเวลากลางวัน และเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในเวลากลางคืน

 

หน่วยย่อยที่ 1 เวลาพาที ป.1 – ป.6