ไฟล์มีความละเอียดสูงสามารถปริ้นไปนำเสนอได้นะครับ

ให้คะแนนบทความนี้