เขียนผิดเพราะเทียบกับคำผิดที่คล้ายคลึงกัน

 • คำว่า สังเกต ไปเขียนเทียบคำ ดาวเกตุ มักเขียนผิดเป็น สังเกตุ
 • คำว่า ธนบัตร ไปเขียนเทียบคำ สมบัติ มักเขียนผิดเป็น ธนบัติ
 • คำว่า อนุญาต ไปเขียนเทียบคำ ญาติ มักเขียนผิดเป็น อนุญาติ
 • คำว่า วิ่งเปี้ยว ไปเขียนเทียบคำ รสเปรี้ยว มักเขียนผิดเป็น วิ่งเปรี้ยว
 • คำว่า เหลวไหล ไปเขียนเทียบคำ หลงใหล มักเขียนผิดเป็น เหลวใหล
 • คำว่า ประดิดประดอย ไปเขียนเทียบคำ ประดิษฐ์ มักเขียนผิดเป็น ประดิษฐ์ประดอย
 • คำว่า บิณฑบาต ไปเขียนเทียบคำ บาตร มักเขียนผิดเป็น บิณฑบาตร
 • คำว่า พหูสูต ไปเขียนเทียบคำ สูตร มักเขียนผิดเป็น พหูสูตร
 • คำว่า อัฒจันทร์ ไปเขียนเทียบคำ อัศจรรย์ มักเขียนผิดเป็น อัฒจรรย์
 • คำว่า เผอเรอ ไปเขียนเทียบคำ เผลอ มักเขียนผิดเป็น เผลอเรอ
 • คำว่า นานัปการ ไปเขียนเทียบคำ ประการ มักเขียนผิดเป็น นานับประการ
 • คำว่า มัคนายก ไปเขียนเทียบคำ ทายก มักเขียนผิดเป็น มัคทายก
 • คำว่า รังเกียจ ไปเขียนเทียบคำ เกลียด มักเขียนผิดเป็น รังเกลียด
 • คำว่า ปราดเปรื่อง ไปเขียนเทียบคำ ปราชญ์ มักเขียนผิดเป็น ปราชญ์เปรื่อง
 • คำว่า ทนทายาด ไปเขียนเทียบคำ ทายาท มักเขียนผิดเป็น ทนทายาท