อาจารย์ประณม ถาวรเวช  ผู้ก่อตั้งสถาบันการพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย  ได้กล่าวว่า  แม้จะเน้นไปที่ผู้หญิง  แต่ใช้่ได้กับทุกเพศทุกวัย
ใคร่ขออนุญาตคัดย่อมาพอสังเขปให้ทราบ ดังนี้

1.   รอยยิ้ม

รอยยิ้มทำให้คนน่ารักขึ้น เพราะทำให้ดูเป็นคนมีชีวิตชีวา ร่าเริง สดใส  มองโลกในแง่ดี
และมีความสุข

มีใครอยากอยู่ใกล้หรือคบหากับคนที่มีหน้าตาเรียบเฉย เย็นชา บึ้งตึง บ้าง

ยิ้มไม่มีต้นทุน มีแต่กำไร
2.   คำพูด

คำพูดดี ๆ  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้แก่ชีวิตได้มาก   พูดจาดีก็มีเพื่อนฝูง
มีคนนิยมชมชอบ  และมิตรสหายทางธุรกิจเพิ่มขึ้นได้

คำพูดดี ๆ  ต้องเกิดจากทัศนคติที่ดีเสียก่อน  เกิดจากมุมมองที่ดี  จิตใจที่ดี  และต้องได้
รับการหล่อหลอมจากสังคมที่ดีด้วย

คิดก่อนพูด  และไม่ต้องพูดทั้งหมดที่คิด  แล้วต้องพูดให้ได้เนื้อหา ชัดถ้อยชัดคำ  มี
น้ำเสียงนุ่มนวล

ใครพูดจาดี  ก็จะเป็นคนที่น่ารัก น่าคบ
3.   กิริยาท่าที

คนโบราณบอกว่า “สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล”  หมายถึง  กิริยาท่าทีของคนคนหนึ่ง
สามารถสะท้อนว่า เขาได้รับการอบรมมาอย่างไร

สมัยก่อน การอบรมเบื้องต้นเป็นหน้าที่ของวงศ์สกุล ก็คือครอบครัว  ซึ่งแต่ก่อนอยู่กันเป็น
ครอบครัวใหญ่  มีคนหลายรุ่นหลายวัยอยู่ร่วมกัน

แต่ปัจจุบัน มักเป็นครอบครัวเดี่ยวเล็ก ๆ  และส่วนใหญ่ก็มีโลกส่วนตัว ทำให้ขาดการ
เอาใจใส่ต่อกัน  การอบรมสั่งสอน ช่วยกันขัดเกลา ก็ไม่ค่อยมี

จึงพูดจากันหยาบคาย พูดด้วยน้ำเสียงที่ใช้ไม่ได้  ไม่มีสัมมาคารวะ  ไม่มีความเกรงใจใคร
ไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน  ทำให้ขาดเสน่ห์และความน่ารัก

อยากเป็นคนมีเสน่ห์และน่ารัก  พึงลดข้อที่น่าตำหนิเหล่านี้
4.   การแต่งกาย

แต่งกายเป็น และแต่งกายดี  มีชัยไปกว่าครึ่ง  เพราะไม่เพียงแต่ทำให้คุณโดดเด่น  น่ามอง
เท่านั้น  หากได้มีโอกาสใกล้ชิด  คนข้าง  ๆ ตัว จะรู้สึกภูมิใจและหลงรักรสนิยมในการ
แต่งกายของคุณได้ด้วย

การแต่งกายที่จะช่วยให้คุณดูน่ารักขึ้นก็คือ  เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมกับวาระและ
โอกาส  เข้ากับรูปร่าง ผิวพรรณ  และระดับฐานะของตัวเอง

มีรสนิยมที่จะเลือกแบบ สี และนำมาผสมผสานใช้ได้ในหลาย ๆ โอกาส  โดยไม่ต้อง
ฟุ่มเฟือย  มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนคนอีกร้อยคนพันคนที่เดินอยู่ตามท้องถนน  ซึ่งล้วน
แต่งกายตามดารา  นักร้อง  นางแบบ  และหุ่นที่ตั้งโชว์ในร้าน

ยังไงก็ขอแนะนำว่า  ให้เลือกจากความเหมาะสมของตัวเองเป็นสำคัญ  ไม่ใช่แต่งแล้ว
เปิดจุดอ่อนของตัวเองให้กลายเป็นเรื่องสนุกปากของคนอื่น  ก็ไม่ช่วยให้น่ารักขึ้นหรือ
ช่วยเติมเสน่ห์หรอก
5.   น้ำใจ

น้ำใจเป็นสิ่งสำคัญ  ที่ทำให้คนคนหนึ่งน่ารักกว่าคนอีกหลายคนซึ่งแล้งน้ำใจ

น้ำใจ ไม่ได้หมายถึง การต้องเสียสละทรัพย์สินเงินทอง เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
อย่างใหญ่โตอะไร  แค่รู้จักช่วยเพื่อนถือของพะรุงพะรัง หรือหนักเกินกำลัง  แค่นี้ก็
น่ารักแล้ว

หรือสละที่นั่งให้คนชรา  หญิงมีครรภ์  ผู้ป่วย  หรือเด็ก ๆ

บางครั้ง อาจสละทรัพย์เล็กน้อย ช่วยสนับสนุนนักศึกษาที่มาตั้งจุดรับบริจาค เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะก็ได้  เหล่านี้เป็นต้น
6.   มุมมองหรือทัศนคติ

ผู้หญิงมักมีโครงสร้างทางอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดที่ซับซ้อน ละเอียดอ่อนมาก
ทำให้คิดในเรื่องยิบ ๆ ย่อย ๆ  จนดูเป็นคนจู้จี้จุกจิก  น่ารำคาญ  ในสายตาของคนอื่น ๆ
โดยเฉพาะผู้ชาย

การพัฒนามุมมองในเชิงเหตุผลและหลักการ  จะช่วยให้ผู้หญิงข้ามเรื่องปลีกย่อยไปได้
แล้วมุ่งไปที่เรื่องใหญ่ ๆ เรื่องสำคัญ ๆ

การพัฒนามุมมองหรือทัศนคติ  ต้องเริ่มต้นจาก การเปิดรับข้อมูลใหม่ ๆ ความคิดเห็น
ของคนอื่น หรือเรื่องของคนอื่น

คนที่มีมุมมองแบบเปิดกว้าง  มีทัศนคติในทางบวก  จะยิ่งได้รับโอกาสดี ๆ ในชีวิต
และเป็นที่ชื่นชมชอบพอของคนทั่วไป  นั่นทำให้คุณน่ารักเสมอในสายตาของคนอื่น
7.   อารมณ์ขัน

อารมณ์ขัน ช่วยทำให้ผู้หญิงต่างจาก “แม่”  การเป็นคนเจ้าระเบียบ  จริงจังอยู่ตลอดเวลา
ไม่ยืดหยุ่นผ่อนคลาย  มักทำให้ผู้ชายนึกถึงแม่

ผู้ชายทุกคนมีแม่อยู่แล้ว  ที่เขากำลังมองหาคือ เพื่อนหญิงที่อยู่ด้วยแล้วมีชีวิตชีวา  มี
ความสุข สนุก  และช่วยเติมเต็มให้กันและกัน

ผู้หญิงส่วนใหญ่ขาดอารมณ์ขัน (กับผู้ชาย)  เพราะมัวแต่กังวล  ระวัง  คิดว่า การมี
อารมณ์ขันอาจเป็นเรื่องเสียกิริยา ไม่เหมาะไม่งาม  ซึ่งไม่จริงเลย

 

ขอย้ำอีกครั้งว่า  ผู้หญิงทุกคนอยากเป็นคนน่ารักกันทั้งนั้น  ความน่ารักคือเสน่ห์และ
แต้มต่อที่สำคัญที่จะช่วยนำสิ่งที่ดีมาสู่ชีวิต
เริ่มต้นเป็นคนน่ารักเสียแต่วันนี้ …
*.*.*
ข้อมูล :  นิตยสาร first  www.first-mag.com   ปีที่ 1  ฉบับที่  10  –  ขอขอบคุณ