น้องเนยสูง  ๑ เมตร  ๓๕ เซนติเมตร
น้องนิดสูง ๑๔๘ เซนติเมตร
น้องเนยมีความสูง
 ต่างจากน้องนิดเท่าใด
ไม้แผ่นแรกยาว 7 เมตร 30 เซนติเมตร
ไม้แผ่นที่สองยาว 6 เมตร 33 เซนติเมตร
ไม้แผ่นแรกยาวกว่าแผ่นที่สองเท่าไร

ตอนที่ 006 โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่มีผลลัพท์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
ตอนที่ 007 โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่มีผลลัพท์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
ตอนที่ 008 โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่มีผลลัพท์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
ตอนที่ 015 การแก้โจทย์ปัยหาการบวก (ใบงาน)
ตอนที่ 015 การแก้โจทย์ปัยหาการบวก
ตอนที่ 016 การแก้โจทย์ปัยหาการลบ (ใบงาน)
ตอนที่ 016 การแก้โจทย์ปัยหาการลบ

ใบกิจกรรม_ครูอภิญญากุล_คณิต_ป.3_ตอน13
ใบกิจกรรม_ครูอภิญญากุล_คณิต_ป.3_ตอน14
ใบกิจกรรม_ครูอภิญญากุล_คณิต_ป.3_ตอน17 (1)
ใบกิจกรรม_ครูอภิญญากุล_คณิต_ป.3_ตอน17
ใบกิจกรรม_ครูอภิญญากุล_คณิต_ป.3_ตอน18
ใบกิจกรรม_แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลง_ครูวิภาพร_คณิต_ป.3_ตอน20
ใบกิจกรรม_แบบรูปของรูปเรขาคณิต_ครูวิภาพร_คณิต_ป.3_ตอน21