วิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน การบวก ลบ คูณ หาร
07_วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาระคน การคูณ การหาร

ใบความรู้_วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาระคนคูณ หาร_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 เนื้อเพลงแก้โจทย์ปัญหา_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 ใบกิจกรรม1_ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 ใบกิจกรรม2_คิดคำนวณแก้โจทย์ปัญหาระคน_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07

วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาระคน การคูณ การหาร

ใบกิจกรรม2_คิดคำนวณแก้โจทย์ปัญหาระคน_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 เนื้อเพลงแก้โจทย์ปัญหา_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07 ใบกิจกรรม1_ตอบคำถามเชิงวิเคราะห์_ครูกัลยารัตน์_คณิต_ป.5_ตอน07