สาระด้านพลังงานที่บูรณาการเข้ากับสาระวิชาคณิตศาสตร์
การบูรณาการสาระด้านพลังงานเข้ากับสาระวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านพลังงานที่
เสริมในรายวิชา โดยเป็นความรู้ผ่านการเรียนรู้สาระแกนกลางพร้อมทั้งกิจกรรมเพื่อเสริมกระบวนการเรียนรู้
และความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์และผลกระทบทางด้านพลังงานดังหัวข้อต่อไปนี้

Math-P1 Math-P2 Math-P3 Math-P4 Math-P5 Math-P6 Math-S1 Math-S2 Math-S3 Math-S4-6"ให้แชร์ได้ เฉพาะ สื่อโซเชียลมีเดีย เท่านั้น เช่น Facebook line google+ Twitter Instagram ไม่อนุญาต ให้อัพโหลดซ้ำ "

คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้