รวมใบงาน แผนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

ใบงานแนะแนวลูกเสือ ป.6 เฉลยใบงานแนะแนว ป.6 เฉลยใบงานลูกเสือ ป.6 แบบบันทึกการประเมิน ใบงานแนะแนว ป.6 ใบงานลูกเสือ ป.6 ใบงานการงานฯ ป.6 เฉลยใบงานการงานฯ ป.6 ใบงานการงานฯ ป.6 มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด ของใบงานนะคะ ~$งานภาษาพาที ป.6 ~$งานวิทยาศาสตร์ ป.6 ~$งานคณิตศาสตร์ ป.6 Worksheet E. P.6...

แผนการสอน อนุบาล 2 40 สัปดาห์

ลองนำเอาไปใช้กันดูนะคะ แผนประสาทสัมผัส2 ปฐมนิเทศ 2 แผนฤดูร้อน2 น้ำ2 แผนชุมชนของเรา1 แผนเครื่องมือเครื่องจักร1 แผนเวลา 1 แผนวันขึ้นปีใหม่1 แผนวิทยาศาสตร์น่ารู้1 แผนกลางวันกลางคืน1 แผนต้นไม้2 แผนตาวิเศษ2 แผนอากาศ1 แผนคนดีมีประโยชน์2 แผนโลกสวยด้วยมือเรา2 แผนฤดูหนาว1 แผนมด2 แผนวันพ่อ1 แผนวันแม่ 13+1 แผนข้าว2 แผนวันเข้าพรรษา2...

แบบฝึก ป.๑ – ๒ ไม่ขออภิบาย แต่นำไปใช้ได้ เข้าถึงดี

ประสบการณ์ทำงาน ครูแกนนำภาษาไทยและบูรณาการระดับประถมศึกษา (Master  Teacher)   ตามโครงการ ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ ๒.  รองประธานชมรมห้องสมุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ ๓.   คณะทำงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ ๔.   คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ 1อักษรนำ 2อักษรนำ 7คำควบกล้ำแท้ ด้วย ว 9ชุดคำประวิสรรชนีย์(1)...

รวม แบบฝึกคำที่มี พยัญชนะ ควบกล้ำ

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียง คำที่มีพยัญชนะ กร ควบกล้ำ กร เป็นอักษร ควบกล้ำแท้  ออกเสียง กรอ เป็นเสียงกล้ำ พร้อมกัน ซึ่งเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว โดยมี ร ตามหลังพยัญชนะตัวแรก เวลาอ่านให้ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง ๒ ตัวพร้อมกัน ซึ่งเราเรียกว่า คำควบแท้ แบบฝึกคำที่มี พยัญชนะ ตร ควบกล้ำ...

#ตรวจวุฒิการศึกษาที่สามารถนำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้

#ตรวจวุฒิการศึกษาที่สามารถนำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้ #ประเภทวิชาการ (สอบท้องถิ่น) - รับสมัครวุฒิ. ป.ตรี แต่ถ้าใครมีวุฒิ. ป.โทร ป.เอก ก็นำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้ ถ้าสาขาที่เรียนจบมาตรงกับตำแหน่งที่เปิดสอบ #ประเภททั่วไป (สอบท้องถิ่น) - รับสมัครวุฒิ. ปวช. ปวส. แต่ถ้าใครมีวุฒิ. ป.ตรี ก็นำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้ ถ้าสาขาที่เรียนจบมาตรงกับตำแหน่งที่เปิดสอบ #ครูผู้ช่วย (สอบท้องถิ่น) - รับสมัครวุฒิ. ป.ตรี ตามวิชาเอกหรือวิชาอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งคนที่จะสมัครสอบครู สังกัด.ท้องถิ่น ได้...

รวมเอกสาร ปฐมวัย ปี 2563

จะอัพเดทข้อมูลเรื่อยๆจากกระทู้นี้นะคะ 1. หน่วยปฐมนิเทศ อนุบาล3 2. หน่วยโรงเรียนของเรา อนุบาล3 3. หน่วยตัวเรา อนุบาล3 4. หน่วยหนูทำได้ อนุบาล3 5. หน่วยครอบครัวมีสุข อนุบาล3 6. หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ อนุบาล3 7. หน่วยฝน อนุบาล 3 8. หน่วยข้าว อนุบาล3 9. หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน อนุบาล3 10. หน่วยวันเฉลิมฯ อนุบาล3 11. หน่วยวันแม่ อนุบาล3 12....

#ตำแหน่งที่คาดว่าจะมีการเตรียมเปิดสอบท้องถิ่น (รอบต่อไปนี้)

อัตราว่าง. 4,157 อัตรา โดยแบ่งเป็น- ประเภทวิชาการ 18 ตําแหน่ง จำนวน 476 อัตรา- ประเภททั่วไป 24 ตําแหน่ง จำนวน 2,723 อัตรา- ครูผู้ช่วย 23 สาขาวิชาเอก จำนวน 958 อัตรา#สำหรับอัตราว่าง.- วันรับสมัครอาจมีบางตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา3. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา4. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา5. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา6. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1...

ชุดพัฒนาการ เรียนรู้ด้านการอ่าน

เอกสารชุด “แนวทางพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” ได้จัดทำและเผยแพร่ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2551 โดยในครั้งนั้นได้จัดทำเป็นเอกสาร 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1ความรู้พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เล่มที่ 2 การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เล่มที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เล่มที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน และเล่มที่ 5 เทคนิค...

รับสมัครสอบข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ 96 อัตรา

รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตวจคนเข้าเมือง <1> รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตวจคนเข้าเมือง <2> รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตวจคนเข้าเมือง <3> - รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. - 24 พ.ย. 2563 . - ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 2-3 ธ.ค 2563 . - สอบข้อเขียน วันที่ 27 ธ.ค. 2563...

แผนการสอน ข้อสอบ

แบบฝึกคัดภาษาไทย

44 ตัวอักษรรวมอยู่ที่นี้แล้ว kad_t_16 kad_t_17 kad_t_18 kad_t_19 kad_t_20 kad_t_21 kad_t_22 kad_t_23 kad_t_24 kad_t_25 kad_t_26 kad_t_27 kad_t_28 kad_t_29 kad_t_30 kad_t_31 kad_t_32 kad_t_33 kad_t_34 kad_t_35 kad_t_36 kad_t_37 kad_t_38...

แบบฝึกอ่านคล่องเขียนคล่อง ป.1-6

สำหรับครูและผู้ปกครองนะคะ นำไปใช้ได้เลยค่ะ เขียนได้ ป.1 เขียนได้ ป.2 เขียนได้ ป.3 เขียนคล่อง ป.4 เขียนคล่อง ป.5 เขียนคล่อง ป.6 อ่านคล่อง ป.4 อ่านคล่อง ป.5 อ่านคล่อง ป.6 อ่านออก ป.1 อ่านออก ป.2 อ่านออก...

รวมใบงาน แผนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

ใบงานแนะแนวลูกเสือ ป.6 เฉลยใบงานแนะแนว ป.6 เฉลยใบงานลูกเสือ ป.6 แบบบันทึกการประเมิน ใบงานแนะแนว ป.6 ใบงานลูกเสือ ป.6 ใบงานการงานฯ ป.6 เฉลยใบงานการงานฯ ป.6 ใบงานการงานฯ ป.6 มาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งหมด ของใบงานนะคะ ~$งานภาษาพาที ป.6 ~$งานวิทยาศาสตร์ ป.6 ~$งานคณิตศาสตร์ ป.6 Worksheet E. P.6...

แผนการสอน อนุบาล 2 40 สัปดาห์

ลองนำเอาไปใช้กันดูนะคะ แผนประสาทสัมผัส2 ปฐมนิเทศ 2 แผนฤดูร้อน2 น้ำ2 แผนชุมชนของเรา1 แผนเครื่องมือเครื่องจักร1 แผนเวลา 1 แผนวันขึ้นปีใหม่1 แผนวิทยาศาสตร์น่ารู้1 แผนกลางวันกลางคืน1 แผนต้นไม้2 แผนตาวิเศษ2 แผนอากาศ1 แผนคนดีมีประโยชน์2 แผนโลกสวยด้วยมือเรา2 แผนฤดูหนาว1 แผนมด2 แผนวันพ่อ1 แผนวันแม่ 13+1 แผนข้าว2 แผนวันเข้าพรรษา2...

แบบฝึก ป.๑ – ๒ ไม่ขออภิบาย แต่นำไปใช้ได้ เข้าถึงดี

ประสบการณ์ทำงาน ครูแกนนำภาษาไทยและบูรณาการระดับประถมศึกษา (Master  Teacher)   ตามโครงการ ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ ๒.  รองประธานชมรมห้องสมุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ ๓.   คณะทำงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ ๔.   คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ 1อักษรนำ 2อักษรนำ 7คำควบกล้ำแท้ ด้วย ว 9ชุดคำประวิสรรชนีย์(1)...

รวม แบบฝึกคำที่มี พยัญชนะ ควบกล้ำ

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียง คำที่มีพยัญชนะ กร ควบกล้ำ กร เป็นอักษร ควบกล้ำแท้  ออกเสียง กรอ เป็นเสียงกล้ำ พร้อมกัน ซึ่งเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว โดยมี ร ตามหลังพยัญชนะตัวแรก เวลาอ่านให้ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง ๒ ตัวพร้อมกัน ซึ่งเราเรียกว่า คำควบแท้ แบบฝึกคำที่มี พยัญชนะ ตร ควบกล้ำ...

#ตรวจวุฒิการศึกษาที่สามารถนำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้

#ตรวจวุฒิการศึกษาที่สามารถนำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้ #ประเภทวิชาการ (สอบท้องถิ่น) - รับสมัครวุฒิ. ป.ตรี แต่ถ้าใครมีวุฒิ. ป.โทร ป.เอก ก็นำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้ ถ้าสาขาที่เรียนจบมาตรงกับตำแหน่งที่เปิดสอบ #ประเภททั่วไป (สอบท้องถิ่น) - รับสมัครวุฒิ. ปวช. ปวส. แต่ถ้าใครมีวุฒิ. ป.ตรี ก็นำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้ ถ้าสาขาที่เรียนจบมาตรงกับตำแหน่งที่เปิดสอบ #ครูผู้ช่วย (สอบท้องถิ่น) - รับสมัครวุฒิ. ป.ตรี ตามวิชาเอกหรือวิชาอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งคนที่จะสมัครสอบครู สังกัด.ท้องถิ่น ได้...

รวมเอกสาร ปฐมวัย ปี 2563

จะอัพเดทข้อมูลเรื่อยๆจากกระทู้นี้นะคะ 1. หน่วยปฐมนิเทศ อนุบาล3 2. หน่วยโรงเรียนของเรา อนุบาล3 3. หน่วยตัวเรา อนุบาล3 4. หน่วยหนูทำได้ อนุบาล3 5. หน่วยครอบครัวมีสุข อนุบาล3 6. หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ อนุบาล3 7. หน่วยฝน อนุบาล 3 8. หน่วยข้าว อนุบาล3 9. หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน อนุบาล3 10. หน่วยวันเฉลิมฯ อนุบาล3 11. หน่วยวันแม่ อนุบาล3 12....

#ตำแหน่งที่คาดว่าจะมีการเตรียมเปิดสอบท้องถิ่น (รอบต่อไปนี้)

อัตราว่าง. 4,157 อัตรา โดยแบ่งเป็น- ประเภทวิชาการ 18 ตําแหน่ง จำนวน 476 อัตรา- ประเภททั่วไป 24 ตําแหน่ง จำนวน 2,723 อัตรา- ครูผู้ช่วย 23 สาขาวิชาเอก จำนวน 958 อัตรา#สำหรับอัตราว่าง.- วันรับสมัครอาจมีบางตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา3. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา4. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา5. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา6. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1...

ชุดพัฒนาการ เรียนรู้ด้านการอ่าน

เอกสารชุด “แนวทางพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” ได้จัดทำและเผยแพร่ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2551 โดยในครั้งนั้นได้จัดทำเป็นเอกสาร 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1ความรู้พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เล่มที่ 2 การเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เล่มที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เล่มที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน และเล่มที่ 5 เทคนิค...

รับสมัครสอบข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ 96 อัตรา

รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตวจคนเข้าเมือง <1> รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตวจคนเข้าเมือง <2> รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตวจคนเข้าเมือง <3> - รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. - 24 พ.ย. 2563 . - ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 2-3 ธ.ค 2563 . - สอบข้อเขียน วันที่ 27 ธ.ค. 2563...

แผนปฐมวัยภาคเรียนที่ 2

1.แผนการจัดประสบการณ์ หนูทำได้ 2.แผนการจัดประสบการณ์ จ๊ะจ๋าแต่งตัว 3.แผนจัดประสบการณ์ ดอกไม้แสนสวย(ดอกไม้หลายสี) 4.แผนจัดประสบการณ์ การดูแลความปลอดภัย(ลูกกระต่ายแสนซน) 5.แผนการจัดประสบการณ์ ใครมีปีก(ฉันมีปีก) 6.แผนจัดประสบการณ์ อาหารดีมีประโยชน์(เราจะโต) 7.แผนจัดประสบการณ์ ที่อยู่ของฉัน ที่อยู่ของเธอ 8.แผนจัดประสบการณ์ ฉันเป็นฉันเอง(เจ้าหมูขี้โม้) 9.แผนการจัดประสบการณ์ หนูเห็นอะไรเอ่ย 10.แผนการจัดประสบการณ์ รถไฟ 11.แผนจัดประสบการณ์ เป่่าปี่จอมตะกละ 12.แผนการจัดประสบการณ์...

แผนปฐมวัยภาคเรียนที่ 1

เชิญโหลด 1.แผนการจัดประสบการณ์ หนูทำได้ 2.แผนการจัดประสบการณ์ จ๊ะจ๋าแต่งตัว 3.แผนจัดประสบการณ์ ดอกไม้แสนสวย(ดอกไม้หลายสี) 4.แผนจัดประสบการณ์ การดูแลความปลอดภัย(ลูกกระต่ายแสนซน) 5.แผนการจัดประสบการณ์ ใครมีปีก(ฉันมีปีก) 6.แผนจัดประสบการณ์ อาหารดีมีประโยชน์(เราจะโต) 7.แผนจัดประสบการณ์ ที่อยู่ของฉัน ที่อยู่ของเธอ 8.แผนจัดประสบการณ์ ฉันเป็นฉันเอง(เจ้าหมูขี้โม้) 9.แผนการจัดประสบการณ์ หนูเห็นอะไรเอ่ย 10.แผนการจัดประสบการณ์ รถไฟ 11.แผนจัดประสบการณ์ เป่่าปี่จอมตะกละ 12.แผนการจัดประสบการณ์...

แนะนำสำหรับคุณครู

รวมเอกสาร ปฐมวัย ปี 2563

จะอัพเดทข้อมูลเรื่อยๆจากกระทู้นี้นะคะ 1. หน่วยปฐมนิเทศ อนุบาล3 2. หน่วยโรงเรียนของเรา อนุบาล3 3. หน่วยตัวเรา อนุบาล3 4. หน่วยหนูทำได้ อนุบาล3 5. หน่วยครอบครัวมีสุข อนุบาล3 6. หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ อนุบาล3 7. หน่วยฝน อนุบาล 3 8. หน่วยข้าว อนุบาล3 9. หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน อนุบาล3 10. หน่วยวันเฉลิมฯ อนุบาล3 11. หน่วยวันแม่ อนุบาล3 12....

แบบฝึกหัดการอ่านและเขียนสระไทย สำหรับเด็กอนุบาล

แบบฝึกหัดการอ่านและเขียนสระไทย สำหรับเด็กอนุบาล แบบ ฝึกหัดการอ่านและเขียนสระไทย สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเล็กนี้เพื่อให้เด็กฝึกหัดเขียนสระภาษาไทยโดยอ้างอิงจากรูปภาพ เด็กจะเติมสระลงในช่องว่าง เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆ สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กซึ่งกำลังฝึกหัดการเขียนตัวอักษรภาษาไทย คุณพ่อคุณแม่สามารถพิมพ์ภาพออกมาเพื่อให้เด็กๆขีดเขียน เป็นไฟล์ MS Word เป็นอีกแบบฝึกหัดที่เรานำเสนอ เพื่อเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กๆในช่วงปิดเทอม คลิกเพื่อดาน์โหลดแบบฝึกหัดการอ่านเขียนและสระไทย สำหรับเด็ก (MS Word ไฟล์) ดูภาษาอังกฤษสำหรับเด็กทั้งหมด ดูการสอนและการพัฒนาเด็ก

แบบภาพ ระบายสี รูปสัตว์

แบบฝึกหัดชุดวาดภาพระบายสีชุดผลไม้ สำหรับคุณหนู น้องๆ ระบายสีผลไม้ ชุด 9 ดาวน์โหลดกันได้เลยครับ. ระบายสีผลไม้ไทย ลายเส้นระบายสีกันให้สนุกสนานทั้งครอบครับเลยนะครับ ... แบบฝึกลากเส้นรูปทรงต่างๆ วงกลม ทะแยง เส้นตรง เส้นดิ่ง รูปตัวยู รูปฟันปลา ไม่ใช่แค่เด็กที่สนุกกับการระบายสีเท่านั้น ผู้ใหญ่อย่างเราๆ ก็สนุกได้ค่ะ เป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน สมุดภาพระบายสีอันนี้ ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่างนะคะ...

แบบฝึก ลากเส้น เขา วงกต จากจุดถึงจุดหมาย สำหรับเด็ก 3 ขวบ งานญี่ปุ่น

เด็กเล็กประมาณ 2 ปี, 3 ปี, เป็นดาวน์โหลดฟรีของการพิมพ์เขาวงกต เพียง แต่ไม่มีเส้นสีดำสีมันเป็นเรื่องง่ายที่จะปฏิบัติตามโดยไม่ลังเลเส้นทางที่ยังเป็นลูกคนแรก เขาวงกตจะปฏิบัติของโรคหลอดเลือดสมองในขณะที่มีความสนุกสนาน ลองนำไปใช้ดูนะคะ...สนุกดีอีกด้วยและเห็นพัฒนาการอีกแบบ... สงสัยไม่ผิด..และไม่มีอะไรผิดสำหรับเด็กวัยนี้ meiro-veryeasy20170621-01 meiro-veryeasy20170621-02 meiro-veryeasy20170621-03 meiro-veryeasy20170621-04 meiro-veryeasy20170621-05 meiro-veryeasy20170621-06 meiro-veryeasy20170621-07 meiro-veryeasy20170621ans-01 meiro-veryeasy20170621ans-02 meiro-veryeasy20170621ans-03 meiro-veryeasy20170621ans-04 meiro-veryeasy20170621ans-05 meiro-veryeasy20170621ans-06 meiro-veryeasy20170621ans-07

ตาราง A-Z มีให้เลือก 3 รูปแบบพร้อมภาพประกอบ

ตารางตามตัวอักษรของนักเรียนระดับประถมศึกษาและเด็กเล็ก ในภาพประกอบที่เป็นมิตรและคำภาษาอังกฤษให้กับเด็กที่คุณได้เรียนรู้นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของการใช้ตัวอักษร A4, A3, A2 คุณสามารถเลือกจากขนาด ลองเลือกนำไปใช้และประบตามดู จะมีภาษาญี่ปุ่นแทรกในรูปภาพด้วย อาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่และแปลกตาสำหรับเด็กก็เป็นได้ ลองนำไปใช้ดูนะค่ะ 4-27-alphabet-hyo-a4 alphabethyo-ga2 alphabethyo-simple

บัตรคำ A-Z มีแบบตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ แบบฉบับของ Japan

คำอธิบายของสื่อการสอน "การออกเสียงที่จะจำภาพ (บัตร)" ตัวอักษรและเสียงกลายเป็นหนึ่งในนั้นจะเป็นบัตรภาพที่ไม่ซ้ำกัน Word การแสดงโดยภาพที่เริ่มต้นด้วยการที่มีอยู่ในภาพ (เขียน) ซึ่งตัวอักษรของเสียง เด็กเล็ก ๆ ยังได้รับการวางแผนที่จะง่ายต่อการจดจำเสียงของตัวอักษร เพราะมันยังคงอยู่ในความทรงจำระยะยาวคำที่ผมได้เรียนรู้ในภาพที่ฝังรากหยั่งลึกเป็นพื้นฐานของเสียงก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นเชื่อมต่อความช่วยเหลือในการเรียนภาษาอังกฤษที่ตามมา Phonics Phonics และเป็นที่ของการออกเสียงที่จะเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงและการสะกดคำ (สะกด) เช่นความแตกต่างระหว่างฮิรางานะญี่ปุ่น, ตัวอักษรเพื่อที่จะอ่านเพียงอย่างเดียวใน A B C และ (TA ทะเลผึ้ง) และเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการออกเสียงคำ ยกตัวอย่างเช่นแมวคือ A และเสียงเช่นระหว่างที่จับเป็นของเค้กคือ "สามารถ" เสียงเช่นระหว่างน้ำจาก A และหาง จากนั้น...

แบบฝึกลากเส้น สำหรับอนุบาล 3 ขวบ ในรูปแบบของ ญี่ปุ่น

ประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีต่อลูกน้อย การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของลูกน้อยก่อนวัยอนุบาล โดยมีประโยชน์ ดังนี้ การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการเขียน ซึ่งต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสายตากับมือ ตลอดจนการควบคุมกล้ามเนื้อมือและแขน ช่วยให้ลูกน้อยได้พัฒนาสมองและความฉับไวในการคิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจท์ (Piaget) ที่กล่าวว่า สติ ปัญญากับการเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์กัน เมื่อลูกน้อยได้เคลื่อนไหว สมองก็จะทำงานไปพร้อม ๆ กัน การฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไวของการใช้กล้ามเนื้อมือที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างมากกับการคิดอันฉับไวของลูก และในทางตรงกันข้าม หากลูกไม่มีความสามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่วมักจะคิดอะไรช้าด้วย เป็นการส่งเสริมลูกน้อยในด้านการแสดงออกทางด้านความรู้สึกและจินตนาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กประเภทกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง...

รวมใบงาน วิชาภาษาไทย

แบบฝึกอ่านคล่องเขียนคล่อง ป.1-6

สำหรับครูและผู้ปกครองนะคะ นำไปใช้ได้เลยค่ะ เขียนได้ ป.1 เขียนได้ ป.2 เขียนได้ ป.3 เขียนคล่อง ป.4 เขียนคล่อง ป.5 เขียนคล่อง ป.6 อ่านคล่อง ป.4 อ่านคล่อง ป.5 อ่านคล่อง ป.6 อ่านออก ป.1 อ่านออก ป.2 อ่านออก...

แบบฝึก ป.๑ – ๒ ไม่ขออภิบาย แต่นำไปใช้ได้ เข้าถึงดี

ประสบการณ์ทำงาน ครูแกนนำภาษาไทยและบูรณาการระดับประถมศึกษา (Master  Teacher)   ตามโครงการ ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ ๒.  รองประธานชมรมห้องสมุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ ๓.   คณะทำงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ ๔.   คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ 1อักษรนำ 2อักษรนำ 7คำควบกล้ำแท้ ด้วย ว 9ชุดคำประวิสรรชนีย์(1)...

รวม แบบฝึกคำที่มี พยัญชนะ ควบกล้ำ

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียง คำที่มีพยัญชนะ กร ควบกล้ำ กร เป็นอักษร ควบกล้ำแท้  ออกเสียง กรอ เป็นเสียงกล้ำ พร้อมกัน ซึ่งเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว โดยมี ร ตามหลังพยัญชนะตัวแรก เวลาอ่านให้ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง ๒ ตัวพร้อมกัน ซึ่งเราเรียกว่า คำควบแท้ แบบฝึกคำที่มี พยัญชนะ ตร ควบกล้ำ...

รวมใบงาน แจกลูกสกดคำ อัพเดทเรื่อยๆ

แบบฝึกอ่านคล่องเขียนคล่องป.1-6 เขียนได้ ป.1 เขียนได้ ป.2 เขียนได้ ป.3 เขียนคล่อง ป.4 เขียนคล่อง ป.5 เขียนคล่อง ป.6 อ่านคล่อง ป.4 อ่านคล่อง ป.5 อ่านคล่อง ป.6 อ่านออก ป.1 อ่านออก ป.2 อ่านออก ป.3 คู่มือการสอนอ่านเขียน...

รวมแบบฝึก แจกลูกสะกดคำ ทุกระดับชั้น รวมไว้ที่นี้ อัพเดท ที่นี้

การแจกลูกสะกดคำ การอ่านแจกลูกและสะกดคำ เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานของการนำ เสียงพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และเสียงตัวสะกดมาประสมเสียงกัน ทำให้ออกเสียงคำต่างๆ ที่มีความหมาย ในภาษาไทย การแจกลูกและการสะกดคำบางครั้งเรียกรวมกันว่า “การแจกลูกสะกดคำ” เพราะในการสอน แจกลูกสะกดคำจะดำเนินไปด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อให้นักเรียนได้หลักเกณฑ์ทางภาษาทั้งการอ่าน และการเขียนไปพร้อมกัน การแจกลูก การแจกลูกมีความหมายมี ๒ นัย ดังนี้ นัยแรก หมายถึง การแจกลูกในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา กง กน กม เกย เกอว กก...

แบบฝึกการอ่านและเขียนคํา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 -3

๑. แบบฝกการอานและเขียนคํา ชั้น ป.๑ จํานวน ๑ ชุด 2. แบบฝกการอานและเขียนคํา ชั้น ป.๒ จํานวน ๑ ชุด 3. แบบฝกการอานและเขียนคํา ชั้น ป.3 จํานวน ๑ ชุด ไฟล์ด้านล่าง  1  2  3

หนังสือภาษาไทย ป.๑- ป.๖ มานี มานะ ออนไลน์ โหลดฟรี

หนังสือภาษาไทย ป.๑- ป.๖ มานี มานะ ออนไลน์ โหลดฟรี หนังสือเรียนภาษาไทย ป.1 เล่ม 1 หนังสือเรียนภาษาไทย ป.1 เล่ม 2 หนังสือเรียนภาษาไทย ป.2 เล่ม 1 หนังสือเรียนภาษาไทย ป.2 เล่ม 2 หนังสือเรียนภาษาไทย ป.3 เล่ม 1 หนังสือเรียนภาษาไทย ป.3 เล่ม...

รวมใบงาน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมการเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจ กิจกรรมที่ ๑ ให้นักเรียนพิจารณาหนังสือต่อไปนี้ว่าเป็นเรื่องอะไร ๑. หนังสือเรียนภาษาไทย ป.๖ ที่ว่าด้วยเรื่องวรรณคดีไทย ………………………………… ๒. หนังสือเรียนเล่มแรกของไทย ………………………………… ๓. หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องคำและความหมายของคำ ………………………………… ๔. หนังสือที่กล่าวถึงการผจญภัยของพ่อมดน้อย ………………………………… ๕. หนังสือที่กล่าวถึงพระเอกที่มีอาวุธเป็นเครื่องดนตรี ………………………………… ๖. หนังสือที่มีตัวละครเอกเป็นหญิงมีชีวิตอยู่ถึง ๔ รัชกาล ………………………………… ๗. หนังสือที่กล่าวถึงความเพียรพยายามว่ายน้ำข้ามมหาสมุทร ของกษัตริย์หนุ่ม ………………………………… กิจกรรมการเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจ กิจกรรมการอ่านจับใจความสารคดี กิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญบทความ แบบฝึกหัดคำเป็นคำตำย ใบกิจกรรม_บทอ่านการเขียนเชิงอธิบาย_ครูศรีอัมพร_ไทย_ป.6_ตอน03 ใบกิจกรรม1-2_การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย_ครูศรีอัมพร_ไทย_ป.6_ตอน03 ใบกิจกรรม1-2_การเขียนคำขวัญ_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน07 ใบความรู้_การเขียนคำขวัญ_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน07 ใบกิจกรรม1-3_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน08 ใบความรู้ _การเขียนแผนภาพความคิด_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน08 ใบกิจกรรม_ครูมยุรี_ไทย_ป.6_ตอน...

รวมใบงาน ปฐมวัย

รวมเอกสาร ปฐมวัย ปี 2563

จะอัพเดทข้อมูลเรื่อยๆจากกระทู้นี้นะคะ 1. หน่วยปฐมนิเทศ อนุบาล3 2. หน่วยโรงเรียนของเรา อนุบาล3 3. หน่วยตัวเรา อนุบาล3 4. หน่วยหนูทำได้ อนุบาล3 5. หน่วยครอบครัวมีสุข อนุบาล3 6. หน่วยอาหารดีมีประโยชน์ อนุบาล3 7. หน่วยฝน อนุบาล 3 8. หน่วยข้าว อนุบาล3 9. หน่วยปลอดภัยไว้ก่อน อนุบาล3 10. หน่วยวันเฉลิมฯ อนุบาล3 11. หน่วยวันแม่ อนุบาล3 12....

แบบฝึกหัดการอ่านและเขียนสระไทย สำหรับเด็กอนุบาล

แบบฝึกหัดการอ่านและเขียนสระไทย สำหรับเด็กอนุบาล แบบ ฝึกหัดการอ่านและเขียนสระไทย สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเล็กนี้เพื่อให้เด็กฝึกหัดเขียนสระภาษาไทยโดยอ้างอิงจากรูปภาพ เด็กจะเติมสระลงในช่องว่าง เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆ สำหรับเด็กอนุบาล และเด็กซึ่งกำลังฝึกหัดการเขียนตัวอักษรภาษาไทย คุณพ่อคุณแม่สามารถพิมพ์ภาพออกมาเพื่อให้เด็กๆขีดเขียน เป็นไฟล์ MS Word เป็นอีกแบบฝึกหัดที่เรานำเสนอ เพื่อเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กๆในช่วงปิดเทอม คลิกเพื่อดาน์โหลดแบบฝึกหัดการอ่านเขียนและสระไทย สำหรับเด็ก (MS Word ไฟล์) ดูภาษาอังกฤษสำหรับเด็กทั้งหมด ดูการสอนและการพัฒนาเด็ก

แบบภาพ ระบายสี รูปสัตว์

แบบฝึกหัดชุดวาดภาพระบายสีชุดผลไม้ สำหรับคุณหนู น้องๆ ระบายสีผลไม้ ชุด 9 ดาวน์โหลดกันได้เลยครับ. ระบายสีผลไม้ไทย ลายเส้นระบายสีกันให้สนุกสนานทั้งครอบครับเลยนะครับ ... แบบฝึกลากเส้นรูปทรงต่างๆ วงกลม ทะแยง เส้นตรง เส้นดิ่ง รูปตัวยู รูปฟันปลา ไม่ใช่แค่เด็กที่สนุกกับการระบายสีเท่านั้น ผู้ใหญ่อย่างเราๆ ก็สนุกได้ค่ะ เป็นการช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน สมุดภาพระบายสีอันนี้ ถ้าใครสนใจสามารถ Download ได้เลยตาม Link ข้างล่างนะคะ...

แบบฝึก ลากเส้น เขา วงกต จากจุดถึงจุดหมาย สำหรับเด็ก 3 ขวบ งานญี่ปุ่น

เด็กเล็กประมาณ 2 ปี, 3 ปี, เป็นดาวน์โหลดฟรีของการพิมพ์เขาวงกต เพียง แต่ไม่มีเส้นสีดำสีมันเป็นเรื่องง่ายที่จะปฏิบัติตามโดยไม่ลังเลเส้นทางที่ยังเป็นลูกคนแรก เขาวงกตจะปฏิบัติของโรคหลอดเลือดสมองในขณะที่มีความสนุกสนาน ลองนำไปใช้ดูนะคะ...สนุกดีอีกด้วยและเห็นพัฒนาการอีกแบบ... สงสัยไม่ผิด..และไม่มีอะไรผิดสำหรับเด็กวัยนี้ meiro-veryeasy20170621-01 meiro-veryeasy20170621-02 meiro-veryeasy20170621-03 meiro-veryeasy20170621-04 meiro-veryeasy20170621-05 meiro-veryeasy20170621-06 meiro-veryeasy20170621-07 meiro-veryeasy20170621ans-01 meiro-veryeasy20170621ans-02 meiro-veryeasy20170621ans-03 meiro-veryeasy20170621ans-04 meiro-veryeasy20170621ans-05 meiro-veryeasy20170621ans-06 meiro-veryeasy20170621ans-07

ตาราง A-Z มีให้เลือก 3 รูปแบบพร้อมภาพประกอบ

ตารางตามตัวอักษรของนักเรียนระดับประถมศึกษาและเด็กเล็ก ในภาพประกอบที่เป็นมิตรและคำภาษาอังกฤษให้กับเด็กที่คุณได้เรียนรู้นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างของการใช้ตัวอักษร A4, A3, A2 คุณสามารถเลือกจากขนาด ลองเลือกนำไปใช้และประบตามดู จะมีภาษาญี่ปุ่นแทรกในรูปภาพด้วย อาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่และแปลกตาสำหรับเด็กก็เป็นได้ ลองนำไปใช้ดูนะค่ะ 4-27-alphabet-hyo-a4 alphabethyo-ga2 alphabethyo-simple

บัตรคำ A-Z มีแบบตัวพิมพ์เล็ก-ใหญ่ แบบฉบับของ Japan

คำอธิบายของสื่อการสอน "การออกเสียงที่จะจำภาพ (บัตร)" ตัวอักษรและเสียงกลายเป็นหนึ่งในนั้นจะเป็นบัตรภาพที่ไม่ซ้ำกัน Word การแสดงโดยภาพที่เริ่มต้นด้วยการที่มีอยู่ในภาพ (เขียน) ซึ่งตัวอักษรของเสียง เด็กเล็ก ๆ ยังได้รับการวางแผนที่จะง่ายต่อการจดจำเสียงของตัวอักษร เพราะมันยังคงอยู่ในความทรงจำระยะยาวคำที่ผมได้เรียนรู้ในภาพที่ฝังรากหยั่งลึกเป็นพื้นฐานของเสียงก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นเชื่อมต่อความช่วยเหลือในการเรียนภาษาอังกฤษที่ตามมา Phonics Phonics และเป็นที่ของการออกเสียงที่จะเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงและการสะกดคำ (สะกด) เช่นความแตกต่างระหว่างฮิรางานะญี่ปุ่น, ตัวอักษรเพื่อที่จะอ่านเพียงอย่างเดียวใน A B C และ (TA ทะเลผึ้ง) และเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการออกเสียงคำ ยกตัวอย่างเช่นแมวคือ A และเสียงเช่นระหว่างที่จับเป็นของเค้กคือ "สามารถ" เสียงเช่นระหว่างน้ำจาก A และหาง จากนั้น...

แบบฝึกลากเส้น สำหรับอนุบาล 3 ขวบ ในรูปแบบของ ญี่ปุ่น

ประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีต่อลูกน้อย การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของลูกน้อยก่อนวัยอนุบาล โดยมีประโยชน์ ดังนี้ การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการเขียน ซึ่งต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสายตากับมือ ตลอดจนการควบคุมกล้ามเนื้อมือและแขน ช่วยให้ลูกน้อยได้พัฒนาสมองและความฉับไวในการคิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจท์ (Piaget) ที่กล่าวว่า สติ ปัญญากับการเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์กัน เมื่อลูกน้อยได้เคลื่อนไหว สมองก็จะทำงานไปพร้อม ๆ กัน การฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไวของการใช้กล้ามเนื้อมือที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างมากกับการคิดอันฉับไวของลูก และในทางตรงกันข้าม หากลูกไม่มีความสามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่วมักจะคิดอะไรช้าด้วย เป็นการส่งเสริมลูกน้อยในด้านการแสดงออกทางด้านความรู้สึกและจินตนาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กประเภทกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง...

รวมใบงานภาษาไทย

แบบฝึกอ่านคล่องเขียนคล่อง ป.1-6

สำหรับครูและผู้ปกครองนะคะ นำไปใช้ได้เลยค่ะ เขียนได้ ป.1 เขียนได้ ป.2 เขียนได้ ป.3 เขียนคล่อง ป.4 เขียนคล่อง ป.5 เขียนคล่อง ป.6 อ่านคล่อง ป.4 อ่านคล่อง ป.5 อ่านคล่อง ป.6 อ่านออก ป.1 อ่านออก ป.2 อ่านออก...

แบบฝึก ป.๑ – ๒ ไม่ขออภิบาย แต่นำไปใช้ได้ เข้าถึงดี

ประสบการณ์ทำงาน ครูแกนนำภาษาไทยและบูรณาการระดับประถมศึกษา (Master  Teacher)   ตามโครงการ ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ ๒.  รองประธานชมรมห้องสมุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ ๓.   คณะทำงานกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ ๔.   คณะทำงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ เรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ 1อักษรนำ 2อักษรนำ 7คำควบกล้ำแท้ ด้วย ว 9ชุดคำประวิสรรชนีย์(1)...

รวม แบบฝึกคำที่มี พยัญชนะ ควบกล้ำ

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียง คำที่มีพยัญชนะ กร ควบกล้ำ กร เป็นอักษร ควบกล้ำแท้  ออกเสียง กรอ เป็นเสียงกล้ำ พร้อมกัน ซึ่งเป็นคำที่มีพยัญชนะต้น ๒ ตัว โดยมี ร ตามหลังพยัญชนะตัวแรก เวลาอ่านให้ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้ง ๒ ตัวพร้อมกัน ซึ่งเราเรียกว่า คำควบแท้ แบบฝึกคำที่มี พยัญชนะ ตร ควบกล้ำ...

รวมใบงาน แจกลูกสกดคำ อัพเดทเรื่อยๆ

แบบฝึกอ่านคล่องเขียนคล่องป.1-6 เขียนได้ ป.1 เขียนได้ ป.2 เขียนได้ ป.3 เขียนคล่อง ป.4 เขียนคล่อง ป.5 เขียนคล่อง ป.6 อ่านคล่อง ป.4 อ่านคล่อง ป.5 อ่านคล่อง ป.6 อ่านออก ป.1 อ่านออก ป.2 อ่านออก ป.3 คู่มือการสอนอ่านเขียน...

รวมแบบฝึก แจกลูกสะกดคำ ทุกระดับชั้น รวมไว้ที่นี้ อัพเดท ที่นี้

การแจกลูกสะกดคำ การอ่านแจกลูกและสะกดคำ เป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานของการนำ เสียงพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และเสียงตัวสะกดมาประสมเสียงกัน ทำให้ออกเสียงคำต่างๆ ที่มีความหมาย ในภาษาไทย การแจกลูกและการสะกดคำบางครั้งเรียกรวมกันว่า “การแจกลูกสะกดคำ” เพราะในการสอน แจกลูกสะกดคำจะดำเนินไปด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อให้นักเรียนได้หลักเกณฑ์ทางภาษาทั้งการอ่าน และการเขียนไปพร้อมกัน การแจกลูก การแจกลูกมีความหมายมี ๒ นัย ดังนี้ นัยแรก หมายถึง การแจกลูกในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา กง กน กม เกย เกอว กก...

แบบฝึกการอ่านและเขียนคํา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 -3

๑. แบบฝกการอานและเขียนคํา ชั้น ป.๑ จํานวน ๑ ชุด 2. แบบฝกการอานและเขียนคํา ชั้น ป.๒ จํานวน ๑ ชุด 3. แบบฝกการอานและเขียนคํา ชั้น ป.3 จํานวน ๑ ชุด ไฟล์ด้านล่าง  1  2  3

หนังสือภาษาไทย ป.๑- ป.๖ มานี มานะ ออนไลน์ โหลดฟรี

หนังสือภาษาไทย ป.๑- ป.๖ มานี มานะ ออนไลน์ โหลดฟรี หนังสือเรียนภาษาไทย ป.1 เล่ม 1 หนังสือเรียนภาษาไทย ป.1 เล่ม 2 หนังสือเรียนภาษาไทย ป.2 เล่ม 1 หนังสือเรียนภาษาไทย ป.2 เล่ม 2 หนังสือเรียนภาษาไทย ป.3 เล่ม 1 หนังสือเรียนภาษาไทย ป.3 เล่ม...

รวมใบงาน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมการเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจ กิจกรรมที่ ๑ ให้นักเรียนพิจารณาหนังสือต่อไปนี้ว่าเป็นเรื่องอะไร ๑. หนังสือเรียนภาษาไทย ป.๖ ที่ว่าด้วยเรื่องวรรณคดีไทย ………………………………… ๒. หนังสือเรียนเล่มแรกของไทย ………………………………… ๓. หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องคำและความหมายของคำ ………………………………… ๔. หนังสือที่กล่าวถึงการผจญภัยของพ่อมดน้อย ………………………………… ๕. หนังสือที่กล่าวถึงพระเอกที่มีอาวุธเป็นเครื่องดนตรี ………………………………… ๖. หนังสือที่มีตัวละครเอกเป็นหญิงมีชีวิตอยู่ถึง ๔ รัชกาล ………………………………… ๗. หนังสือที่กล่าวถึงความเพียรพยายามว่ายน้ำข้ามมหาสมุทร ของกษัตริย์หนุ่ม ………………………………… กิจกรรมการเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจ กิจกรรมการอ่านจับใจความสารคดี กิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญบทความ แบบฝึกหัดคำเป็นคำตำย ใบกิจกรรม_บทอ่านการเขียนเชิงอธิบาย_ครูศรีอัมพร_ไทย_ป.6_ตอน03 ใบกิจกรรม1-2_การอ่านงานเขียนเชิงอธิบาย_ครูศรีอัมพร_ไทย_ป.6_ตอน03 ใบกิจกรรม1-2_การเขียนคำขวัญ_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน07 ใบความรู้_การเขียนคำขวัญ_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน07 ใบกิจกรรม1-3_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน08 ใบความรู้ _การเขียนแผนภาพความคิด_ครูปริศนา_ไทย_ป.6_ตอน08 ใบกิจกรรม_ครูมยุรี_ไทย_ป.6_ตอน...

รวมใบงาน

รวมใบงานภาษาอังกฤษ แยกเป็นหมวดหมู่ 32 หมวด

รวมและแยกออกเป็นหมวดหมู่ให้แล้วนะครับ action word AgeCanCould BodyHaveGot OppositesVerbs VerbsMatching VerbsMatching2 VerbsMatching3 age AgeBirthday AgeCanCould AgeFamily (1) AgeFamily AgeStages HowOldAreThey HowOldAreYou alphabet LetterA LetterB LetterC LetterD LetterE LetterF LetterG LetterH LetterI LetterJ LetterK...

บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ อนุบาล – ป 3

รายการคำศัพท์ของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างปี พ.ศ. 2529 – 2531 กระทรวงศึกษาธิการ (2532) ได้ดำเนินการศึกษาคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา โดยศึกษาจากคำพูดของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นเด็กเล็ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 และ 3 จากทั่วประเทศ ผลการวิจัยได้บัญชีคำพื้นฐานทั้งสิ้น 4 บัญชี ได้แก่ บัญชีคำพื้นฐานหรือคำคุ้นตาสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 242 คำ...

รวมใบงาน วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

ให้ นั กเรียนยกตัวอย่ างการเปล3ียนแปลงของวัฒนธรรมมา ๒ หั วข้ อ คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน และวิเคราะห์การเปลี/ยนแปลงของวัฒนธรรมลงในแผนภาพแล้ ว ตอบคำถามใบความรู้_การแต่งกายอาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_เพลงคำทักทายอาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบความรู้_อาหารยอดนิยม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ภาพเอกลักษณ์ชาติอาเซียนประกอบกิจกรรม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 เกมเตรียมตัวสู่อาเซียน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 แบบประเมินกิจกรรมกลุ่ม_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 ใบกิจกรรม_ข้อตกลงและคำชี้แจงสู่การปฏิบัติงาน_ครูนิตยา_สังคม_ป.6_ตอน12 นักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที1ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ1นและประเทศอย่างไร การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที.ส่งเสริมประชาธิปไตยก่อให้เกิดผลดีอย่างไร วิธีปฏิบัติในการใช้สิ ทธิออกเสี ยง เลือกตั(งตามระบอบประชาธิปไตย ใบงานเรื่องการเข้าร่วมและปฏิบัติตนในวันสำ คัญทางพระพุทธศาสนา ใบงานเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ใบงานเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ ใบงานเร่ืองการออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย...

รวมใบงานวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การตากผ้า เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊ส เรียก ว่า การกลายเป็นไอหรือการระเหย การหล่อเทียน เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็น ของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว ภาพต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนสถานะของสารจากสถานะ ใดเป็นสถานะใด และเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าอะไร เมื่อวางสาร C ไว้ในอากาศ จะมีขนาดเล็กลง การ เปลี่ยนแปลงของสาร C เรียกว่าอะไร ไอศกรีม เป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็น ของแข็ง เรียกว่า การแข็งตัว ใบกิจกรรม4_ปฏิกิริยาระหว่างปุ๋ยแอมโมเนียกับปูนขาว_ครูกรวรรณ_วิทย์_ป.6_ตอน20 ใบกิจกรรมที่ 1 การทำงานในระบบหมุนเวียนเลือด ใบกิจกรรมที่ 1 การย่อยอาหารด้วยการเคี้ยว ใบกิจกรรมที่...

ใบงานวิชาสังคมศึกษา ป.5

การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่ และความสำคัญ ตอนที่ 1 ใบความรู้_การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่และความสำคัญ_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน10 การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่ และความสำคัญ ตอนที่ 2 ใบกิจกรรม1_องค์การบริหารส่วนจังหวัด_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน11 ใบกิจกรรม2_องค์การบริหารส่วนตำบล_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน11 ใบกิจกรรม3_เทศบาล_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน11 ใบกิจกรรม4_องค์การปกครองพิเศษ_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน11 ใบความรู้_การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่และความสำคัญ_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน10 การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่ และความสำคัญ ตอนที่ 3 ใบกิจกรรม5_องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน20 ใบความรู้_การปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทอำนาจหน้าที่และความสำคัญ_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน10 ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน ตอนที่ 1 ใบกิจกรรม1_ความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน_ครูไพเราะ_สังคม_ป.5_ตอน7 ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศอาเซียน ตอนที่...

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5

EX : การจำแนกประเภทของดอก ใบกิจกรรม1_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 ใบกิจกรรม2-3_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 ใบความรู้_การจำแนกดอกของพืช_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน02 การสืบพันธุ์ของพืชดอก ขั้นตอนการถ่ายละอองเรณู การสืบพันธุ์ของพืชดอก ขั้นตอนการปฏิสนธิ สมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุ ใบกิจกรรม_ครูทองใหม่_วิทย์_ป.5_ตอน18 สมบัติด้านความแข็งของวัสดุ ใบกิจกรรม_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน15 สมบัติด้านความยืดหยุ่นของวัสดุ ใบกิจกรรม_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน16 ใบความรู้_ครูกัญญารัตน์_วิทย์_ป.5_ตอน16 สมบัติด้านความเหนียวของวัสดุ ใบกิจกรรม_ครูทองใหม่_วิทย์_ป.5_ตอน17 ส่วนประกอบของดอกและหน้าที่ของดอก ใบกิจกรรม_ส่วนประกอบของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01 ใบกิจกรรม_ส่วนประกอบและหน้าที่ของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01 ใบความรู้_เรื่องส่วนประกอบของดอก_ครูชวนพิศ_วิทย์_ป.5_ตอน01

แบบฝึกอ่าน และเขียน ป1-ป3

  กระจาด        กระจับ        กระดูก       กระดาน       กระบุง         กระปุก        กระแต        กระต่าย         กระโปรง      กระดาษ      กระท้อน       กระติก กระติบ       กระสอบ        กระเป๋า       กระจง        กระจอก         กระจิบ       กระป๋อง     กระจก          กระรอก แบบ ฝึกอ่านสระ ภาษาไทย 19 หน้า

ใบงานวิชาสังคม ศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

05_การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ใบกิจกรรม_การปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี_ครูไพเราะ_สังคม_ป.4_ตอน05 06_สิทธิพื้นฐานของเด็ก ใบกิจกรรม_สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก_ครูไพเราะ_สังคม_ป.4_ตอน06 15_พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย ใบความรู้_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน15 16_การตั้งหลักแหล่งของมนุษย์ยุคสมัยประวัติศาสตร์ ใบกิจกรรม_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน16 ใบความรู้_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน16 17_หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่น ใบกิจกรรม_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน17 ใบความรู้_ครูเรณู_สังคม_ป.4_ตอน17 18_ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย ภาพประกอบการเรียน_ภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย_ครูไพเราะ_สังคม_ป.4_ตอน18

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4

01_หน้าที่ของท่อลำเลียงน้ำและอาหาร ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน01 ใบความรู้_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน01 02_โครงสร้างหน้าที่ของท่อลำเลียง ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน02 ใบความรู้_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน02 05_ลักษณะของปากใบ ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน05 10_ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน10 11_พืชต้องการน้ำ ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน11 12_พืชต้องการแสดงแดด ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน12 13_พืชต้องการอากาศและธาตุอาหาร ใบกิจกรรม_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน13 ใบความรู้_ครูวิชชุลาภา_วิทย์_ป.4_ตอน13 14_การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน14 15_พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน15 16_การนำความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ไปใช้ประโยชน์ ใบกิจกรรม_ครูเฉลิมชัย_วิทย์_ป.4_ตอน16 AD : [youtube https://www.youtube.com/watch?v=_oyS4tOvQck?rel=1&autoplay=1]

รวมใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2

05_แรงแม่เหล็ก สมบัติของแม่เหล็ก ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน05 06_แรงระหว่างแม่เหล็ก ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน06 11_ประโยชน์ของแม่เหล็ก ตอน 1 ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน11 13_แรงไฟฟ้า ตอน 1 ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน13 14_แรงไฟฟ้า ตอน 2 ใบกิจกรรม_ครูอัจฉรา_วิทย์_ป.2_ตอน14 15_การสำรวจและสังเกตสมบัติทางกายภาพของดิน ตอน 1 ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน15 16_การสำรวจและสังเกตสมบัติทางกายภาพของดิน ตอน 2 ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน16 17_การสำรวจและสังเกตสมบัติทางกายภาพของดิน ตอน 3 ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน17 18_การจำแนกประเภทของดิน ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน18 19_ประโยชน์ของดิน ใบกิจกรรม_ครูสราวุฒิ_วิทย์_ป.2_ตอน19

รวมใบงานวิชา วิทยาศาสตร์ ป.1

กระบวนการวิทยาศาสตร์  เป็นกระบวนการที่ผู้เรียน  ใช้ค้นคว้าหาองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะสำคัญประการหนึ่งของกระบวนการวิทยาศาสตร์  ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ตระหนักเห็นความสำคัญ และมีความชำนาญเพื่อสามารถค้นหาความรู้ด้วยตนเองได้ การแสวงหาความรู้  ความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นั้น  จะเกิดจากการสังเกตธรรมชาติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  แล้วรวบรวมข้อมูลผ่านทางประสาทสัมผัส  นำข้อมูลที่ได้ไปจัดจำแนกและคิดพิจารณาเหตุและผล เกิดเป็นความคิดและความเชื่อ นำความคิดและความเชื่อไปปฏิบัติก่อให้เกิดการสังเกต การรวบรวมข้อมูล  และ การคิดเป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อย ๆ มาตรฐาน ใบงาน 1 การจำแนกสัตว์ การจัดกลุ่มสิ่งไม่มีชีวิต การตอบสนองคืออะไร ใบงาน 1...

รวมใบงาน

กลไกการปรับสมดุลโลก

กลไกการปรับสมดุลโลก          ในปี พ.ศ.2515 เจมส์ เลิฟล็อค นักชีวเคมีชาวอังกฤษ ได้เสนอสมมติฐานที่ว่า โลกทั้งดวงคือ สิ่งมีชีวิตขนาดขนาดมหึมา สิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกนี้ ต่างเป็นเซลล์ชีวิตของโลก และมีอิทธพลในการรักษาสมดุลย์ของโลก เลิฟล็อคตั้งข้อสังเกตว่า ในสภาวะปกติ ร่างกายของมนุษย์รักษาอุณหภูมิ 37°C ไว้คงที่ ด้วยระบบต่างๆ อันได้แก่ ระบบหายใจ ระบบอาหาร ระบบประสาท เป็นต้น สำหรับโลกก็เช่นกัน อุณหภูมิของพื้นผิวโลกไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก...

ตำแหน่งของโลกในจักรวาล

ตำแหน่งของโลกในจักรวาล โลก (The Earth) โลกของเรามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,756 กิโลเมตร โลกอยู่ห่าง จากดวงอาทิตย์ 150 ล้านกิโลเมตร แสงอาทิตย์ต้องใช้เวลาเดินทางนาน 8 นาที กว่าจะถึงโลก ระบบสุริยะ (Solar System) ประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์อยู่ตรงศูนย์กลาง มีดาวเคราะห์ 9 ดวง เป็นบริวารโคจรล้อมรอบ ดาวเคราะห์แต่ละดวง อาจมีดวงจันทร์เป็น บริวารโคจรล้อมรอบอีกทีหนึ่ง ดาวพลูโตอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 6 พันล้าน กิโลเมตร แสงอาทิตย์ต้องใช้เวลาเดินทางนานมากกว่า...

ภาพรวมของจักรวาล จักรวาล และ เอกภพ

ภาพรวมของจักรวาล จักรวาล และ เอกภพ “จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง จักรวาลเป็นภาษาพูด เอกภพเป็นภาษาวิชาการ แต่ในสังคมทั่วไปเรานิยมใช้คำว่า “จักรวาล” เช่น ท่องอวกาศสำรวจจักรวาล เรามักใช้คำว่า “เอกภพ” ในโอกาสที่เน้นว่าทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่น เอกภพเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งหมื่นห้าพันล้านปีมาแล้ว ปัจจุบันเอกภพกำลังขยายตัว...

มะนาว สรรพคุณและประโยชน์ของมะนาว 75 ข้อ

มะนาว มะนาว ชื่อสามัญ Lime มะนาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle จัดอยู่ในวงศ์ส้ม (RUTACEAE) หลายคนสงสัยว่า แล้วคำว่า Lemon ที่ในบ้านเราเข้าใจว่ามันคือมะนาว แล้วตกลงมันคืออะไร จริง ๆ แล้วเลมอน (Lemon) ความหมายที่ถูกต้องของมันก็คือ ผลส้มชนิดหนึ่งที่มีหัวท้ายมนหรือมะนาวที่มีผลเป็นลูกออกสีเหลืองใหญ่ ไม่ใช่ผลกลม ๆ สีเขียวลูกเล็ก ๆ อย่างมะนาวที่เราคุ้นเคย การปลูกมะนาว เดิมแล้วมะนาวเป็นพืชพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...

อันตรายที่พึงระวังจากอาหาร

มันฝรั่งทอด คุกกี้ และขนมเค้กมีไขมันชนิดเลว ซึ่งจะลดไขมันชนิดดีหรือการกินถั่วดิบก็อาจทำให้เยื่อบุลำไส้อักเสบ ฯลฯ  มันฝรั่งทอดและคุกกี้ รวมทั้งขนมเค้ก มีกรด Trans Fat สูง ซึ่งมันจะเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดเลว (LDL) ในเลือด ลดไขมันชนิดดี (HDL) และมันจะไปสะสมในผนังหลอดเลือด ซึ่งจะทำให้หลอดเลือดอุดตันและเพิ่มความเสี่ยงกับโรคหัวใจและหลอดเลือด  กาแฟ การดื่มกาแฟมากเกินไปอาจทำให้ใจสั่น ว้าวุ่น อาเจียน หัวใจเต้นผิดปกติ และมีปัญหาเกิดขึ้นกับกระเพาะอาหาร หากใครดื่มกาแฟมากเกินไปเป็นประจำแล้วเลิกดื่มทันที อาจทำให้ปวดศีรษะ นอกจากนี้ ในชาและโกโก้ก็มีสารชนิดเดียวกับกาแฟ  ธัญพืช หากใครที่มีปัญหากับการย่อยโปรตีน...

ยำขนมจีน

ยำขนมจีน ปลาทูนึ่งย่างแกะเอาแต่เนื้อ ถั่วคั่ว กุ้งแห้ง แคบหมูกระจก เส้นขนมจีน ถั่วฝักยาวซอย หอมแดงซอย ผักชีฝรั่งหั่น ใบโหระพา น้ำยำมี มะนาว น้ำปลา น้ำตาลทราย พริกป่นคนให้เข้ากันรสจัดจ้านนะคะแล้วเอวขนมจีนลงไปคนให้เส้นแตกออกจากกันปลาทู กุ้งแห้งตามลงไปใส่ผักลงไปคนให้เข้ากันจัดใส่จานโรยแคบหมูกระจก ถั่วคั่วให้สวยงามตักใส่ปากได้แล้วค่ะ555 ปล.ถ้าใครกินปลาร้าเคี่ยวน้ำปลาร้าใส่ด้วยก็ได้ค่ะ

แกงสัมมะละกอใข่ปลาสลิดปลานิลทอดกรอบ

1มะละกอ1ลูกหั่นแฉลบ 2ใข่ปลาสลิด3ขีด 3ปลานิล1ตัวล้างสะอาดหั่น3ท่อนแล้วทอดให้กรอบพักไว้ 4พริกแกงส้ม10บาท 5นํ้าปลา/เกลือ/นํ้าตาล 6มะขามเปียก+นํ้ามะนาว 7นํ้าสะอาด 1เทนํ้าใส่หม้อยกขึ้นเตาใส่พริกแกงลงไปละลายรอเดือด 2ใส่ใข่ปลารอเดือดใส่มะละกอพอเดือดปรุงรสเผ็ดเปรี้ยวเค็มตัดหวานตามชอบได้ที่เคี่ยวให้มะละกอและใข่ปลาสุก 3พอได้ที่ใส่ปลาทอดลงไปเคี่ยวสัก5นาทีปิดไฟยกลงได้เลยครับ Wichian Paokem

ข้าวหน้าไก่ (สูตรห้าแยก)

ส่วนประกอบ เนื้อไก่หั่นชิ้นพอคำ 500 กรัม (ใช้เนื้อส่วนสะโพกจะนุ่ม) ขิงแก่หั่นแว่น 50 กรัม กระเทียมตำหยาบ 50 กรัม รากผักชีทุบ 3 ราก ซีอิ๊วดำหวาน 1 ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว 1 ช้อนโต๊ะ คนอร์อร่อยชัวร์ 1 ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย...

สลัดกุ้งทอดเสิร์ฟกับซอสโยเกิร์ต

สลัดกุ้งทอดเสิร์ฟกับซอสโยเกิร์ต ส่วนผสมซอสโยเกิร์ต โยเกิร์ตรสธรรมชาติ  1/2 ถ้วยตวง ซอสมะเขือเทศ 2 ช้อนโต๊ะ ซอสพริก  1 ช้อนโต๊ะ ขึ้นฉ่ายสับ 1 ช้อนโต๊ะ พริกไทยป่น 1  ช้อนชา มะกอกดองสับ  1 ผล เกลือเล็กน้อย ส่วนผสมกุ้งทอด กุ้งแกะเปลือก  6 ตัว ไข่ไก่สำหรับชุบทอด 1 ฟอง แป้งสาลี และเกล็ดขนมปังสำหรับคลุกทอด เกลือ พริกไทยป่น เล็กน้อย น้ำมันสำหรับทอด วิธีทำ ผสมส่วนผสมซอสโยเกิร์ตทุกอย่างที่เตรียมไว้รวมกัน แล้วพักไว้ ล้างกุ้งให้สะอาด พักให้สะเด็ดน้ำ ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย คลุกด้วยแป้งสาลี จากนั้นนำมาชุบไข่ คลุกด้วยเกล็ดขนมปัง นำกุ้งลงทอด ในน้ำมันร้อน ใช้ไฟปานกลาง จนกระทั่งสุกเหลือง กรอบ...

ต้มเปอะหน่อไม้กับเห็ด

ต้มเปอะหน่อไม้กับเห็ด ลองทำครับ ถามๆเค้ามาอีกที หอมแดง/ตะไคร้/พริกขี้หนู ทุบแล้วต้มกับน้ำคั้นใบย่านาง ใส่ผักต่างๆและเห็ดตามชอบ ตามภาพมีเห็ดฟาง/นางฟ้า/หูหนู ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้า ตัดรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อย ใส่ข้าวเบื่อ(ข้าวสารเหนียวล้างให้สะอาด/แช่น้ำ แล้วตำ) คนให้เข้ากัน https://www.facebook.com/profile.php?id=100012977325041

กุ้งแชบ๊วยนึ่ง

กุ้งแชบ๊วยนึ่ง...... ============ ส่วนผสมและเครื่องปรุง..... ============ กุ้งแชบ๊วยเลือกที่สดๆครึ่งโล=22ตัว พริกขี้หนูสวน กระเทียมไทย นํ้ามะนาว นํ้าปลา นํ้าตาลทราย ============ วิธีทำ..... ============ ล้างกุ้งไห้สะอาดแล้วใส่ซึ้งนึ่งไฟกลางๆไห้สุกพอดีอย่าไห้สุกจนแห้งเกินไปจะไม่อร่อย.... ============ ส่วนนํ้าจิ้มตำพริกกระเทียมปรุงรสด้วยนํ้าปลานํ้ามะนาวและนํ้าตาลไห้ออกเผ็ดเปรี้ยวเค็มตัดหวานแค่นี้ก็ได้กุ้งนึ่งจิ้มนํ้าจิ้มแซ่บๆแล้วครับ... ‎Wichian Paokem‎   

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ภายในต่อมน้ำนมหรือท่อน้ำนม หากก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่อาจจะมีการแพร่กระจายไปตามต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ หลอดเลือดและอวัยวะอื่นๆ ได้แก่ กระดูก ตับ ปอด และสมอง ดังนั้นการค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในขณะที่ก้อนมีขนาดเล็กและยังไม่แพร่กระจายจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะเพิ่มโอกาสการรักษาโรคให้หายขาดได้มากขึ้น   ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ได้แก่ มีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อย ไม่มีบุตร เคยได้รับการฉายแสงที่ทรวงอก ทานยาคุมกำเนิดและรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนเป็นระยะเวลานาน และภาวะอ้วนและการสูบบุหรี่   ผู้ที่ควรรับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านม •ผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป •มีบุคคลในครอบครัวสายตรง ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก่อนวัยหมดประจำเดือน •มีอาการของเต้านม เช่น คลำได้ก้อนที่เต้านมหรือใต้รักแร้ มีการเปลี่ยนแปลงของหัวนม เช่น ของเหลวหรือเลือดออกจากหัวนม หัวนมผิดตำแหน่งเช่นยุบลงไปหรือถูกดึงรั้งไปทางอื่น หรือผื่นรอบหัวนม หรือรู้สึกเจ็บเต้านม •บุคคลที่มีผลการตรวจทางพันธุกรรมที่ผิดปกติ...

รวมใบงาน

#ตรวจวุฒิการศึกษาที่สามารถนำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้

#ตรวจวุฒิการศึกษาที่สามารถนำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้ #ประเภทวิชาการ (สอบท้องถิ่น) - รับสมัครวุฒิ. ป.ตรี แต่ถ้าใครมีวุฒิ. ป.โทร ป.เอก ก็นำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้ ถ้าสาขาที่เรียนจบมาตรงกับตำแหน่งที่เปิดสอบ #ประเภททั่วไป (สอบท้องถิ่น) - รับสมัครวุฒิ. ปวช. ปวส. แต่ถ้าใครมีวุฒิ. ป.ตรี ก็นำมาสมัครสอบท้องถิ่นได้ ถ้าสาขาที่เรียนจบมาตรงกับตำแหน่งที่เปิดสอบ #ครูผู้ช่วย (สอบท้องถิ่น) - รับสมัครวุฒิ. ป.ตรี ตามวิชาเอกหรือวิชาอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งคนที่จะสมัครสอบครู สังกัด.ท้องถิ่น ได้...

#ตำแหน่งที่คาดว่าจะมีการเตรียมเปิดสอบท้องถิ่น (รอบต่อไปนี้)

อัตราว่าง. 4,157 อัตรา โดยแบ่งเป็น- ประเภทวิชาการ 18 ตําแหน่ง จำนวน 476 อัตรา- ประเภททั่วไป 24 ตําแหน่ง จำนวน 2,723 อัตรา- ครูผู้ช่วย 23 สาขาวิชาเอก จำนวน 958 อัตรา#สำหรับอัตราว่าง.- วันรับสมัครอาจมีบางตำแหน่งเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 3 อัตรา2. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา3. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา4. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา5. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา6. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1...

รับสมัครสอบข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ 96 อัตรา

รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตวจคนเข้าเมือง <1> รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตวจคนเข้าเมือง <2> รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการตวจคนเข้าเมือง <3> - รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. - 24 พ.ย. 2563 . - ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 2-3 ธ.ค 2563 . - สอบข้อเขียน วันที่ 27 ธ.ค. 2563...

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 8 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2560 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง - ได้รับปริญญาโท...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ           ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ตามประกาศรับสมัครงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามประกาศรับสมัครงาน วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ ตามประกาศรับสมัครงาน วิธีการประเมิน : ตามประกาศรับสมัครงาน- ทักษะ ตามประกาศรับสมัครงาน วิธีการประเมิน...

โรงเรียนศรีประจันต์”เมธีประมุข” รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2560 สนใจสอบถาม 081-7636113 087-9289506

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี #ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

#ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป(ครู) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายระเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/uboncat/

กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวส.) 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

  กรมวิชาการเกษตร โดยสถาบันวิจัยพืชสวน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวส.) 5 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ สวส. 2 อัตรา, ศกล.เชียงใหม่ 1 อัตรา และ ศวส.สุโขทัย 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางพฤกษศาสตร์ ทางการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ขอและยื่นใบสมัคร...

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ บัดนี้- 9พ.ค.60 (202อัตรา ช/ญ)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 202 คน (ชาย 122 หญิง 80 คน) คุณวุฒิการศึกษา - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), (สายสามัญ/กศน.) - เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 (6 ภาคการศึกษา) คุณสมบัติผู้สมัคร  - ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย - เพศชายผ่านการเรียนหลักสูตรวิชาทหารชั้นปีที่ 3...

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     ****************************************** รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่